Subsidie Collectieve zonnestroom

Haarlem wil in 2040 een aardgasvrije stad zijn. De gemeente ondersteunt initiatieven die hier een bijdrage aan leveren. Initiatieven die met een collectief zonnestroomdak gezamenlijk duurzame elektriciteit willen opwekken, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Per project is maximaal ‚ā¨ 2500 beschikbaar voor de onderzoeks- en opstartkosten van het project.
Bewonersinitiatieven of energiecoöperaties kunnen de subsidie aanvragen. Ook gebouweigenaren die hun dak voor omwonende beschikbaar stellen komen in aanmerking voor de subsidie.

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor de opstartkosten van een collectief zonnestroomproject, zoals:

  • representatiekosten en promotiemateriaal
  • kosten voor het werven van deelnemers via informatiebijeenkomsten/-markten
  • inhuur externe expertise
  • kleinschalige aanpassingen aan het dak van het gebouw om deze geschikt te maken voor een collectieve zonnestroominstallatie.

Uitvooeringsregling Collectieve zonnestroom op www.overheid.nl

Aanvragen subsidie

Vul het formulier Subsidie Collectieve zonnestroom in en stuur het formulier met de gevraagde bijlagen naar subsidiebureau@haarlem.nl.

De gemeente beoordeelt of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet en laat u binnen zes weken weten of u budget krijgt.

Formulier Subsidie Collectieve zonnestroom (pdf)

Handige links

Heeft u hulp nodig bij het realiseren van een collectief zonnestroom project? U kunt contact opnemen met Kennemer Energie.

Lees meer op de website van Kennemer Energie.