Subsidie Collectieve zonnestroom

Haarlem wil in 2040 een aardgasvrije stad zijn. De gemeente ondersteunt initiatieven die hier een bijdrage aan leveren. Initiatieven die met een collectief zonnestroomdak gezamenlijk duurzame elektriciteit willen opwekken, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Per project is maximaal € 2500 beschikbaar voor de onderzoeks- en opstartkosten van het project.
Bewonersinitiatieven of energiecoöperaties kunnen de subsidie aanvragen. Ook gebouweigenaren die hun dak voor omwonende beschikbaar stellen komen in aanmerking voor de subsidie.

Aanvraag subsidie collectieve zonnestroom U logt in met DigiD of met eHerkenning

Voorwaarden

Tussentijdse rapportage of eindverantwoording

Handige links