Subsidie breedtesport

Breedtesport wil mensen (weer) in beweging krijgen. Ook het plezier om samen met anderen bezig te zijn, is belangrijk. De gemeente wil sportaanbieders stimuleren een bredere maatschappelijke rol op te pakken en om nieuwe activiteiten te starten die het sportklimaat versterken. Daarom stelt het college jaarlijks € 50.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per aanvraag. 

Het gaat om sport- of beweegactiviteiten die het bestaande aanbod aanvullen of die vrijwillige inzet stimuleren. Ook ledenwerfactiviteiten komen in aanmerking of activiteiten die ervoor zorgen dat een vereniging voldoende trainers, scheidsrechters en bestuurders heeft. In deze subsidieregeling is aandacht voor doelgroepen voor wie sport niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen in een sociaal isolement, inactieve jongeren, chronische zieken en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. 

Plannen voor de eerste helft van een kalenderjaar moet u indienen voor 1 november in het voorafgaande kalenderjaar. Voorstellen voor de tweede helft van een kalenderjaar moet u voor 1 mei van dat jaar indienen. Activiteiten die vanwege onvoorziene redenen vóór termijnen plaatsvinden, kunnen het hele jaar door worden ingediend. Het gaat hierbij om een eenmalige aanvraag van maximaal € 2.000.

Wilt u subsidie aanvragen voor een sportactiviteit, die niet onder breedtesport valt? Kijk dan op de pagina Subsidie algemeen.

Aanvragen subsidie Breedtesport U logt in met Eherkenning. Stuur uw aanvraag in voor 1 mei of voor 1 november

Voorwaarden subsidie

Meest gestelde vragen en antwoorden

Tussentijdse rapportage of eindverantwoording