Subsidie Bewonersinitiatieven kleinschalig groen

Het subsidiebudget 2017 voor het aanleggen van kleinschalig groen is op. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Vanaf 1 januari 2018 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Voorwaarden

Uitvoeringsregeling Subsidiëring Bewonersinitiatieven Kleinschalig Groen

Als u het aanvraagformulier ondertekent, verklaart u dat u deze regeling heeft gelezen.

Het terrein moet deel uitmaken van de openbare ruimte.

Meesturen

Stuur de volgende stukken mee met het aanvraagformulier:

  • omschrijving van het initiatief en het doel dat u met het initiatief wilt bereiken
  • beschrijving van het ontstaan van het initiatief
  • beschrijving van het plan
  • en planning, als deze er is
  • overzicht van samenwerkingspartners, als deze er zijn
  • overzicht van organisaties en particulieren die voor dit plan subsidie geven
  • een begroting
  • overeenkomst met de gemeente, als deze er is

Stuur bij de eerste aanvraag een kopie van een afschrift van de bankrekening mee.

Groenstrook adopteren

U kunt ook een groenstrook voor of bij uw woning adopteren om er een mini-tuin van te maken. Wanneer u een groenstrook adopteert, ondertekent u hiervoor een overeenkomst met Spaarnelanden. Voor meer informatie over de voorwaarden en de overeenkomst:  www.spaarnelanden.nl/Inwoners/Groenstrook-adopteren.html