Subsidie algemeen

U kunt een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs, sport en recreatie. Zowel particulieren als organisaties (sportverenigingen, de bibliotheek, peuterspeelzalen etc.) kunnen een aanvraag doen. Deze regeling is alleen voor subsidies waar geen andere subsidieregeling voor is. 

Een incidentele aanvraag stuurt u minimaal 8 weken voor de start van de activiteiten in. Een aanvraag voor een jaarlijks terugkerende activiteit stuurt u vóór 31 augustus in voorafgaand aan het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt.

Subsidie algemeen aanvragen U logt in met DigiD of eHerkenning.

Meesturen

Subsidieregister

Algemene subsidieverordening (ASV)

Tussentijdse rapportage of eindverantwoording

Contact