Subsidie algemeen

U kunt een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs, sport en recreatie. Zowel particulieren als organisaties (sportverenigingen, de bibliotheek, peuterspeelzalen etc.) kunnen een aanvraag doen. 

Subsidie algemeen aanvragen Stuur uw aanvraag in vóór 1 augustus

Meesturen

Aanvraagformulieren waarbij de bijlagen ontbreken worden niet in behandeling genomen.

  • prestatieplan
  • begroting
  • balans en
  • financiële jaarstukken

Wij verzoeken u als stichting/vereniging bij de eerste aanvraag mee te sturen:

  • een kopie van uw bankafschrift
  • een exemplaar van de oprichtingsakte en
  • de statuten.

Subsidieregister

De gemeente Haarlem publiceert 2 keer per jaar (april en december) een openbaar subsidieregister. Dit register is een actueel overzicht van subsidies die door organisaties zijn aangevraagd bij de gemeente Haarlem.

De subsidiebedragen die in het register zijn opgenomen zijn de reeds (direct) vastgestelde subsidies en de voorlopig verleende subsidies. Nadat de organisaties de activiteiten waar subsidie voor is verleend hebben uitgevoerd, moeten zij hierover een verantwoording indienen bij de gemeente. Op basis van deze verantwoording worden de verleende subsidies vastgesteld op definitieve subsidiebedragen. Deze bedragen kunnen lager zijn dan de voorlopig verleende subsidies.

In verband met de wet op de privacy mogen subsidies aan personen niet gepubliceerd worden.

Met behulp van het register wordt voor iedereen inzichtelijk welke subsidies door de gemeente worden verstrekt aan organisaties en voor welke activiteiten.

Aan het register kunnen geen rechten worden ontleend.

Subsidieregister april 2020 (pdf)
Subsidieregister december 2019 (pdf)
Subsidieregister december 2018 (pdf)
Subsidieregister april 2018 (pdf)
 

Algemene subsidieverordening (ASV)