Subsidie algemeen zelf- en belangenorganisaties

Deze algemene regeling is bedoeld voor zelf- en belangenorganisaties. Deze subsidie kunt u aanvragen voor huisvesting- en organisatiekosten voor activiteiten. Deze activiteiten dragen bij aan ontmoetingen tussen groepen met verschillende levensstijlen en opvattingen. Of de activiteiten versterken de zelfstandigheid en het ‘meedoen’ van de eigen deelnemers in de samenleving (emancipatie en participatie). Er kan 1 aanvraag per jaar worden gedaan met een maximum bedrag van € 3.000 en voor organisaties met een groot bereik een maximum bedrag van € 6.000.

U dient uw aanvraag voor 2022 in voor 1 oktober 2021. Het besluit wordt uiterlijk 31 december 2021 bekend gemaakt. 

Aanvragen subsidie algemeen voor zelf- en belangenorganisaties U logt in met DigiD of eHerkenning. Dien uw aanvraag in voor 1 oktober.

Voorwaarden

Meesturen

Tussentijdse rapportage of eindverantwoording