Structuurvisie openbare ruimte

Het college van B en W heeft besloten de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) vrij te geven voor inspraak. De notitie biedt informatie over de opzet en inhoud van de plan-Milieueffectrapportage (plan-MER) die hoort bij de ontwerp Structuurvisie openbare ruimte. In dit proces is de NRD de eerste stap van het opstellen van een plan-MER.
Dat wil zeggen dat in deze Notitie reikwijdte en detailniveau wordt aangegeven wat zal worden onderzocht in de plan-MER en op welke manier. De reikwijdte gaat vooral over wélke onderwerpen worden meegenomen, zoals mobiliteit, water en groen. Het detailniveau behandelt vooral de diepgang van de onderwerpen, zoals bereikbaarheid, luchtkwaliteit en waterbergingscapaciteit.

De Milieueffectrapportage (MER) wordt, medio 2017, gelijktijdig uitgebracht met de Structuurvisie openbare ruimte en beschrijft de milieugevolgen die verwacht kunnen worden door uitvoering van de Structuurvisie openbare ruimte.

De NRD ligt gedurende 6 weken ter inzage in de publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem. In de periode van 4 november tot en met 16 december 2016 kunnen reacties worden ingediend via sor@haarlem.nl.

Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) (pdf 6,1 MB)