Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing

U heeft een vernieuwend plan dat het wonen en werken in Haarlem aantrekkelijker maakt. Of u wilt in uw buurt met meerdere bewoners samen energie opwekken. De gemeente Haarlem kan u hierbij mogelijk ondersteunen. Heeft uw plan een grote kans op succes en draagt u bij aan gemeentelijke doelstellingen, dan kan de gemeente u in contact brengen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). U kunt dan een lening aanvragen voor uw plan. U sluit de lening af via SVn. Deze lening is voor maximaal 15 jaar. U kunt minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 lenen. De rente op de lening is 1,5%. Zolang er geld beschikbaar is, kunt u een aanvraag doen.

Stimuleringslening Duurzame stedelijke vernieuwing aanvragen Vergeet niet de gevraagde bijlagen mee te sturen

Voorwaarden

Bedragen en looptijd lening

Meesturen met uw aanvraag

Stappen in de aanvraag