Stephensonstraat 38-46

Hoorne Vastgoed heeft de bedrijfspanden aan de Stephensonstraat 38-46 gekocht. Op deze plek willen zij onder andere de sociale woningen die eerst in blok 6 van het project Remise zouden komen, realiseren.

Actueel

De gemeenteraad van Haarlem besluit in november over de startnotitie van de Stephensonstraat. In de startnotitie worden de beleidskaders en de randvoorwaarden voor de ontwikkeling aangegeven. De startnotitie dient als formele start van het project. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is door het college vrijgegeven voor inspraak. In dit SPvE staan de ruimtelijke uitgangspunten voor deze ontwikkeling opgenomen.

Planning

In oktober 2019 wordt het SPvE ter inzage gelegd. Op basis van de ruimtelijke uitgangspunten in dit SPvE maakt de architect van Hoorne Vastgoed een ontwerp. Dit ontwerp dient als basis voor het nieuwe bestemmingsplan. De procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan start in 2020.

Inspraak en meedoen

De gemeente Haarlem en Hoorne Vastgoed vinden het belangrijk om te horen wat u van de plannen vindt. U kunt van 18 oktober tot en met 28 november 2019 reageren op het Concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Uw reactie kunt u kenbaar maken per e-mail aan projecten@haarlem.nl onder vermelding van ‘Inspraakreactie Stedenbouwkundig Programma van Eisen’ en per brief aan gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, Afdeling Project- en Contract management, t.a.v. Sandra Buisman. Ook als u het met de randvoorwaarden eens bent, horen wij dat graag.

Beantwoording van de reacties wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van de indieners. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen van uw reactie.

Bekijk het SPvE (pdf, 8,3 MB)

Het ligt ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u de stukken inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14 023.

Documenten

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is Sandra Buisman. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via projecten@haarlem.nl.