Stedenbanden

Sinds 2017 werkt Haarlem samen met Harlem in New York. Jos Wienen, de burgemeester van Haarlem en Gale Brewer, de Borough President of Manhattan, waar Harlem deel van uitmaakt, hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend. De samenwerking richt zich specifiek op  economie, cultuur en educatie. Onder meer ondernemerschap en startups staan hierin centraal.

Voor meer informatie over de samenwerking tussen Haarlem en Harlem kunt u contact opnemen met Natasja Slewe via communicatie@haarlem.nl.

Voor meer informatie over Present Your Startup en Present Your Startup New York kunt u contact opnemen met Valerie Vallenduuk via valerie@presentyourstratup.nl

Verder heeft Haarlem officiële stedenbanden met Angers in Frankrijk en Osnabrück in Duitsland. Hierbij staat het uitwisselen van groepen burgers centraal. Scholen, (sport)verenigingen en stichtingen kunnen gebruik maken van deze uitwisselingen waarbij kennismaken met elkaars cultuur centraal staat.

Stadsambassadeur in Osnabrück

Subsidie