Stedenbanden

Haarlem heeft stedenbanden met Osnabrück in Duitsland en Angers in Frankrijk. Het doel van deze jumelages (vriendschapsbanden) is het dichterbij elkaar brengen van de culturen. Scholen, (sport)verenigingen en stichtingen kunnen gebruik maken van deze uitwisselingen.

Osnabrück

Angers

Harlem - New York

Subsidie