Stedenbanden

Sinds 2017 werkt Haarlem samen met Harlem in New York. Jos Wienen, de burgemeester van Haarlem en Gale Brewer, de Borough President of Manhattan, waar Harlem deel van uitmaakt, hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend. De samenwerking richt zich specifiek op  economie, cultuur en educatie. Onder meer ondernemerschap en startups staan hierin centraal.

Voor meer informatie over de samenwerking tussen Haarlem en Harlem kunt u contact opnemen met Natasja Slewe via communicatie@haarlem.nl.

Voor meer informatie over Present Your Startup en Present Your Startup New York kunt u contact opnemen met Valerie Vallenduuk via valerie@presentyourstratup.nl

Verder heeft Haarlem officiële stedenbanden met Angers in Frankrijk en Osnabrück in Duitsland. Hierbij staat het uitwisselen van groepen burgers centraal. Scholen, (sport)verenigingen en stichtingen kunnen gebruik maken van deze uitwisselingen waarbij kennismaken met elkaars cultuur centraal staat.

Stadsambassadeur in Osnabrück

Ieder jaar woont en werkt een Haarlemse jongere in Osnabrück om de samenwerking tussen de steden te onderhouden en te stimuleren.

Janna Kamphof is de huidige Haarlemse ambassadeur in Osnabrück. Haar contactgegevens zijn:

Janna Kamphof
Stadsambassadrice van Haarlem
Tel.: +49 (0) 541 323 - 21 23
e-mail botschafterin-NL@osnabrueck.de

Subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor het bevorderen van open, persoonlijke ontmoetingen en contacten van de inwoners van Haarlem met die van Angers of Osnabrück. U kunt schriftelijk of per e-mail subsidie aanvragen bij de afdeling Bestuur en Communicatie. Hier kunt u ook terecht voor informatie over de voorwaarden, en aan welke verplichtingen u moet voldoen.

U stuurt uw aanvraag naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Bestuur en Communicatie
Postbus 511, 2003 PB Haarlem

of per e-mail naar chaarlem@haarlem.nl.