Statushouders

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Haarlem

Net als alle gemeenten in Nederland is Haarlem verplicht om elk jaar een aantal statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) op te nemen in de stad. De landelijke overheid bepaalt elk half jaar om hoeveel mensen het gaat. Gemeenten kunnen een boete krijgen als ze niet aan de taakstelling voldoen.

De gemeente wil voor statushouders hetzelfde als voor andere Haarlemmers: dat zij zo zelfredzaam mogelijk zijn, dat zij een netwerk hebben en dat zij deel uitmaken van de lokale samenleving. Daarom helpt de gemeente statushouders op weg, samen met professionele en vrijwillige partners in de stad.

Statushouders die net in Haarlem komen wonen, volgen eerst een introductieprogramma om hen wegwijs te maken in de stad. Het programma gaat bijvoorbeeld over werk, gezondheid en het schoolsysteem in Nederland.

Na het introductieprogramma starten statushouders met een traject op weg naar werk, of ze beginnen aan een opleiding. Daarnaast zijn ze verplicht om via een inburgeringscursus Nederlands te leren.

Vluchtelingenwerk geeft statushouders 12 maanden praktische hulp bij het regelen van basisvoorzieningen en stimuleert de integratie van statushouders.

Om ervoor te zorgen dat statushouders goed integreren, is contact met andere Haarlemmers heel belangrijk. Een praatje met de buren, samen sporten, of hulp van een taalcoach. Ook zijn er Haarlem-maatjes: Haarlemmers die als vrijwilliger een-op-een afspreken met een statushouder en samen op pad gaan in de stad.

Net als voor andere Haarlemmers is het hebben van (vrijwilligers)werk of het volgen van een opleiding voor statushouders heel belangrijk. Werk helpt om financieel op eigen benen te staan, om beter Nederlands te leren en om je thuis te voelen. In opdracht van de gemeente helpt project Aan de Slag statushouders op weg naar werk. Bent u werkgever en heeft u ruimte om een statushouder een baan of stageplek te bieden? Neemt u dan contact op met Aan de Slag.

Wilt u precies weten wat de gemeente doet om statushouders te laten integreren en wat daarvan de resultaten zijn? Lees dan de meest recente Voortgangsrapportage Sociaal Programma Statushouders (pdf). 

Veel gestelde vragen