Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar stationsgebied@haarlem.nl

Wanneer wordt er een besluit genomen over de visie?

Waarom is een visie nodig?

Ik wil dat er nu wat wordt aangepakt in het stationsgebied. Hoe zorg ik daarvoor?

Wat is de status van de motie “Op naar een groene Lange Heerenstraat”?

Wordt het Beresteyncomplex opgeknapt?

Komt er een nieuw en comfortabel busstation?

Is er al meer bekend over de nieuwe busroutes en het nieuwe busstation aan de Schipholweg?

Wanneer is er meer duidelijkheid over een tram in Haarlem?

Wat wordt er concreet gedaan om ervoor te zorgen dat de N200  beter is over te steken voor fietsers en voetgangers?

Is er wel genoeg aandacht voor vergroening en klimaatadaptatie in het stationsgebied?

Wat zijn de plannen voor de Jansstraat?

Heeft corona gevolgen voor de reizigersaantallen in de toekomst?