Oplossingen

Welke toekomstige oplossingen passen het best?

Het verkeersbureau GoudappelCoffeng heeft in 2019 verschillende mogelijke oplossingen verkend voor de zes knelpunten in het gebied (zie afbeelding onderaan deze pagina). Het fietsparkeren wordt sowieso aangepakt. Voor de overige knelpunten zijn belangrijke keuzes gemaakt die een oplossing bieden voor de groei van het aantal bussen op het Stationsplein en in de stad en de groei van het autoverkeer op de N200 achter het station.

De gemeenteraad heeft vervolgens de volgende belangrijke uitgangspunten voor de toekomstvisie van het stationsgebied vastgesteld:

  • Het aantal openbaar vervoerreizigers groeit tot 2040 met 2% per jaar.
  • De veilige doorstroming van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer staat voorop.
  • De groei van het aantal busreizigers wordt niet opgevangen op het Stationsplein. Om de binnenstad te ontlasten komen er nieuwe busroutes, bijvoorbeeld langs de oostzijde van de stad. En er komt een nieuw busstation in Schalkwijk (Europaweg/Schipholweg). Dat betekent tegelijkertijd dat reizigers in andere delen van Haarlem beter worden bediend.
  • Een tram of lightrail is op de lange termijn urgent. Dat betekent dat er in de toekomst genoeg ruimte moet zijn voor een tram of lightrail langs het station.
  • Maatregelen aan de N200 (het Kennemerplein) zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat mensen uit Haarlem noord veilig en vlot met de fiets naar het station en de binnenstad kunnen komen.
  • Het aantal fietsparkeerplekken rondom het station moet snel worden uitgebreid.
  • Er wordt onderzocht hoe de bebouwing rond het Stationsplein (met name het Beresteyncomplex) in de toekomst kan ontwikkelen en hoe het busstation in de toekomst efficiënter ingericht kan worden.

Fietsparkeren heeft sowieso onze aandacht

Waar we al mee aan de slag zijn is het uitbreiden van het aantal fietsparkeerplekken.

In 2020 wordt de NS-fietsenstalling aantrekkelijker gemaakt voor forensen. De eerste 24 uur stallen is gratis. Hierdoor worden 300 tot 500 fietsparkeerplekken toegankelijk voor iedereen. Verder maken we de kwaliteit van de fietsenstallingen in de hele stad beter. Zie Actieplan Fiets 2020-2022.

Een ov-knooppunt mét woon- en werkfunctie?

Een mogelijke tramhalte en een gemakkelijke overstap tussen verschillende vervoersmogelijkheden zijn van groot belang in het toekomstige stationsgebied, volgens de deelnemers in de stuurgroep en klankbordgroep. De Haarlemmers uit de digiklankbordgroep wezen op de noodzaak van meer werkplekken in het gebied en op een verbetering van de fietsoversteek van noord naar het centrum. Lees het hele bericht.

Participatie

Samen met stedenbouwkundig bureau Urhahn is verkend welke stedenbouwkundige randvoorwaarden in de visie moeten komen. Hiervoor hebben we 2 ateliersessie met de stuurgroep en een sessie met de klankbordgroep georganiseerd. Een grote groep geïnteresseerde Haarlemmers heeft zich opgegeven voor onze digitale klankbordgroep. Voor hen organiseerden we twee workshops en openden we een forum.

Resultaten van de participatieworkshops en werkateliers

In dit bericht vindt u de resultaten van de ateliers, workshops en het forum.

Lees de reacties op het forum.