Vijf ambities voor het stationsgebied

Aan Haarlemmers, reizigers en andere gebruikers is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van het stationsgebied. De opgehaalde informatie is uitgewerkt in vijf ambities. De toekomstvisie voor het stationsgebied wordt opgebouwd rondom deze ambities.
 Op deze pagina staat elke ambitie toegelicht. Onderaan de pagina kunt u de ingekomen reacties lezen. Het is niet meer mogelijk om een nieuwe reactie achter te laten, dit kon tot 23 juni. 

1. Levendige plek voor iedereen

In het toekomstige stationsgebied komen drie kwaliteiten samen: aantrekkelijk openbaar vervoer, een mooie openbare ruimte en uitnodigende functies. Er wordt straks gewerkt en gewoond, maar kun je er ook een terrasje pakken of boodschappen doen. Op die manier maken we een levendige en prettige plek voor iedereen, zowel overdag als ’s avonds. Op de begane grond willen we gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn en functies die aantrekkelijk zijn voor Haarlemmers en reizigers, zoals restaurants en winkels die passen bij de stations-functie. Op de verdieping kun je wonen, maar er blijft ook veel ruimte voor kantoren en bijvoorbeeld een conferentie- of businesscentrum met grand café en dakterras. Ook de uitstraling van de Lange Herenstraat moet beter worden, bijvoorbeeld door woningen en werkfuncties te maken op de begane grond. Het Stationsplein wordt een stadsplein met ruimte voor terrassen, maar ook groen en plekken waar je kunt zitten. Het plein markeert het begin van de binnenstad. We kijken ook of er een culturele of recreatieve publiekstrekker op het Stationsplein kan komen.  

2. Voorrang voor voetgangers en fietsers

Het stationsgebied wordt een prettige plek om te lopen en te fietsen. Het Stationsplein wordt het domein van de voetganger. De bedoeling is om op het plein een helder onderscheid te maken tussen het busstation en het verblijfs-/voetgangersgebied. We willen dat bussen en geparkeerde fietsen daar zo min mogelijk te zien zijn. Het Kennemerplein wordt een straat waar fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen en veilig en makkelijk hun bestemming kunnen bereiken. Dat kan betekenen dat auto’s soms wat langer moeten wachten. Ook wordt er meer groen geplant. 

Bij het station komen meer comfortabele en overdekte parkeerplekken voor de fiets, ook voor elektrische fietsen en scooters. Deze fietsenstallingen zijn veilig en makkelijk bereikbaar vanaf het Stationsplein, de Kruisweg, de Jansweg en het Kennemerplein. We denken na over een speciale tunnel voor fietsers onder het Kennemerplein. De Kruisweg en de Jansweg worden beide aantrekkelijke routes naar het centrum voor fietsers en voetgangers. 
 

3. Reizigers bewegen zich moeiteloos en snel

Het stationsgebied blijft natuurlijk dé plek in Haarlem om een reis te beginnen, te eindigen of er over te stappen op trein, bus, fiets of te voet verder te gaan. Dat betekent dat er voldoende ruimte blijft voor de bussen en de treinen én voor een tram in de toekomst. De routes rondom het station zijn comfortabel en prettig, ook voor (visueel) gehandicapten. De routes worden bijvoorbeeld niet doorkruist door andere verkeersstromen. Mogelijk kan een fietstunnel onder het Kennemerplein een directe toegang tot de fietsenstalling krijgen. Vanuit de fietsenstalling kom je snel en veilig bij de trein of de bus. Vanuit de trein kun je de route naar de bus of het centrum gemakkelijk vinden.  

Het busstation krijgt ten minste een overkapping, zodat reizigers droog kunnen wachten. Ook kan het zo zijn dat het busstation in of onder een gebouw komt. Aan de noordzijde krijgen de kiss & ride en taxi’s de ruimte, omdat het station daar via het Kennemerplein en de N200 goed bereikbaar is per auto. 
 

4. Bolwerk en binnenstad komen samen

De stationsomgeving vormt de verbinding tussen de parken van de Bolwerken en de dynamische, historische binnenstad. Het station krijgt een voorkant aan beide zijden, het levendige Stationsplein aan de zuidzijde en het Kennemerplein aan de noordzijde. We willen van het Stationsplein een stadsplein met een historische en binnenstedelijke ambiance maken. Het Stationsplein wordt een prettige plek en een mooie en sfeervolle toegang tot het centrum, met ruimte voor reizigers én ruimte om te verblijven. De bebouwing aan het Stationsplein moet aansluiten bij de maat en sfeer van de binnenstad. Dat betekent dat niet hoger gebouwd mag worden dan nu. Nieuwbouw die op het Stationsplein toegevoegd wordt, wordt lager. Voor nieuwe hoogbouw is geen ruimte op en rond het Stationsplein. De woontoren aan de Lange Herenstraat blijft staan en vormt de enige uitzondering op deze regel. Het stationsgebouw blijft goed zichtbaar. 

Ook de noordzijde van het station wordt een prettige omgeving, door onder andere een betere inrichting van het Kennemerplein voor voetgangers en fietsers en meer groen. 
 

5. Duurzaam op elk vlak

Het stationsgebied wordt duurzaam op elk vlak. Dat houdt in dat er wordt gekozen voor duurzame manieren van vervoer. Het gebied wordt zo ingericht dat de fiets, het openbaar vervoer of te voet een vanzelfsprekende keuze is. Ook wordt er nu al rekening wordt gehouden met de mogelijke komst van een tram. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht en er komt meer groen. Bij de nieuwe bebouwing wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om er een andere functie in te plaatsen. Kantoren kunnen bijvoorbeeld later worden verbouwd naar woningen. 

Forum gesloten, reageren is niet meer mogelijk