Drie varianten voor het Stationsplein

Er zijn drie varianten voor de ontwikkeling van het vastgoed en de inrichting van het Stationsplein. Deze hebben de werktitel ‘goed huwelijk’, ‘goede buren’ en ‘goede vrienden’ gekregen. Die naam slaat op de verhouding tussen busstation en vastgoed, maar ook op de manier van samenwerken. Op het Stationsplein zijn namelijk meerdere partijen actief, denk aan gemeente Haarlem, Provincie Noord-Holland, NS, vastgoedeigenaren -ontwikkelaars. Maar ook de oude en nieuwe bewoners en ondernemers. De manier waarop zij met elkaar gaan samenwerken heeft invloed op hoe het plein er uit komt te zien. Het verschil tussen de varianten zit hem vooral in de plek en vorm van het busstation. De varianten zijn hieronder toegelicht. Per variant zijn meerdere uitwerkingen mogelijk en we hebben per variant twee voorbeelden gemaakt. Onderaan de pagina kunt u de ingekomen reacties lezen. Het is niet meer mogelijk om een nieuwe reactie achter te laten, dit kon tot 23 juni. 

Goed huwelijk

Schema

disuahdkasdhjsakdnjsad

In deze variant wordt het busstation opgenomen in nieuwbouw op het Stationsplein. Het busstation komt dan op de begane grond, met daarboven woningen en kantoren. In het gebouw zijn ook goede voorzieningen voor reizigers, zoals prettige wachtruimtes en winkeltjes en er is een pauzeruimte voor de buschauffeurs. De bussen staan in deze variant in het gebouw en zijn niet meer prominent in het zicht vanaf het Stationsplein. Het Stationsplein wordt daardoor een voetgangersgebied met ruimte voor terrassen en groen. De publieke en private partijen trekken gezamenlijk op in de ontwikkeling. Er is tijd nodig om goede afspraken te maken over de ‘huwelijkse voorwaarden’.

Voorbeeld 1

In dit voorbeeld worden verschillende bouwblokken gemaakt die aansluiten bij de maat van de binnenstad. Dat betekent dat op de plek van de bestaande gebouwen er net zo hoog gebouwd wordt als nu en nieuwbouw op het Stationsplein wordt lager. In de bouwblokken zijn verschillende functies mogelijk. Zoals bijvoorbeeld wonen aan de Lange Herenstraat en in de nieuwe binnenstraatjes tussen de blokken. De hogere bouwlagen zijn geschikt voor wonen en kantoren en misschien een restaurant met dakterras. Op de begane grond aan het Stationsplein komen levendige functies, zoals kleine winkels en horeca. In één van de blokken bevindt zich het busstation. Het is belangrijk dat het busstation makkelijk te vinden en goed toegankelijk is, ook voor mensen die slechtziend of slecht ter been zijn. 

De bussen rijden niet meer over het Stationsplein, dat is een voetgangersgebied. We moeten nog uitzoeken hoe de bussen precies gaan rijden, in dit voorbeeld is dat door de Lange Herenstraat. Voor de tram is op het Stationsplein straks wel ruimte. Als er een tram komt dan zijn vermoedelijk minder bussen nodig. We willen daarom dat het busstation flexibel is en later gedeeltelijk een andere functie kan krijgen. In dit voorbeeld is aan de westzijde van het plein ruimte vrij gehouden. Daar staat in de middag de zon en kunnen terrassen komen en bankjes in het groen.

Voorbeeld 2

In dit voorbeeld wordt één groot bouwblok gemaakt voor alle verschillende functies. Het busstation, wonen, werken en voorzieningen worden gecombineerd in een bijzonder complex met een bijzondere architectuur. Het wordt een uitdaging om de samenwerking met alle betrokken partijen goed te organiseren, maar het is ook een kans om een bijzonder gebouw toe te voegen aan de stad. Op de begane grond aan het Stationsplein komen levendige functies, zoals kleine winkels en horeca. Aan de Lange Herenstraat wordt een fijne inrichting gemaakt door bijvoorbeeld woningen op de begane grond te maken. Door de gevel te laten inspringen of door verschillende materialen te gebruiken wordt voorkomen dat het bouwblok er massaal en saai uitziet. Midden in het blok, op de begane grond, is het busstation. De bussen rijden dwars door het gebouw van Jansweg naar Kruisweg en rijden niet meer over het Stationsplein. Daardoor ontstaat aan de kant van het station een breed voetgangersplein met ruimte voor groen en terrassen en in de toekomst ruimte voor de tram. Ook in dit voorbeeld moeten we zorgen voor een flexibel gebouw zodat er andere functies kunnen komen als er straks mogelijk minder bussen nodig zijn.

Goede buren

Schema

In deze variant staat het busstation los van de bebouwing. Aan de zuidzijde van het Stationsplein, waar nu het Beresteyngebouw staat, kan een blok met kantoren en woningen komen. Tussen deze bebouwing en het stationsgebouw liggen nu de sporthal Beynes en het busstation. In de variant ‘goede buren’ komt op deze plek een overkapt busstation en ruimte voor een levendig plein met groen en terrassen en kleinschalige bebouwing. Het langwerpige plein voor het station wordt een voetgangersgebied. In de optie ‘goede buren’ zijn de publieke en private partijen ieder verantwoordelijk zijn voor het eigen deel, maar moeten zij goed samenwerken om ervoor te zorgen dat het Stationsplein een prettige plek wordt voor reizigers en Haarlemmers.

Voorbeeld 1

Ook in dit voorbeeld worden verschillende bouwblokken gemaakt die aansluiten bij de maat van de binnenstad. Dat betekent dat op de plek van de bestaande gebouwen er net zo hoog gebouwd wordt als nu en nieuwbouw op het Stationsplein wordt lager. In de bouwblokken zijn verschillende functies mogelijk. Zoals bijvoorbeeld wonen aan de Lange Herenstraat. De hogere bouwlagen zijn geschikt voor wonen en kantoren en misschien een restaurant met dakterras. Op de begane grond aan het Stationsplein komen levendige functies, zoals kleine winkels en horeca. In dit voorbeeld is een overdekt busstation ingetekend aan de oostzijde van het Stationsplein en rijden de bussen via de Jansstraat. Dat betekent dat er veel aandacht moet zijn voor een veilige en prettige inrichting van de Jansstraat, ook voor fietsers en voetgangers. Er rijden geen bussen meer over het Stationsplein, dat geldt in ieder geval voor de westzijde, dat wordt voetgangersgebied. Voor de tram is op het Stationsplein straks wel ruimte. Als er een tram komt dan zijn vermoedelijk minder bussen nodig. Het overkapte busstation kan gemakkelijk aangepast worden aan een nieuwe situatie of deels gaan functioneren als overdekte wachtruimte voor de tram. Er moet aandacht zijn voor een mooie architectuur van de kap en groen op het busstation. We vinden het belangrijk dat bezoekers een goede indruk van Haarlem krijgen als ze het stationsgebouw uitstappen. Aan de westzijde van het plein is ruimte vrij gehouden. Daar staat in de middag de zon en kunnen terrassen komen en bankjes in het groen.

Voorbeeld 2

In dit voorbeeld is de indeling iets anders. Er is centraal op het Stationsplein een overkapt busstation ingetekend met aan weerszijden bouwblokken. In de bouwblokken zijn verschillende functies mogelijk. De bedoeling is de begane grond van de gebouwen zoveel mogelijk toegankelijk te maken door daar winkels, horeca en dienstverlenende functies te maken. De hogere bouwlagen zijn geschikt voor wonen en kantoren. In dit voorbeeld rijden de bussen door de Lange Herenstraat en niet direct voor het stationsgebouw langs. Zo ontstaat een heel ruim voetgangersplein voor het stationsgebouw met veel ruimte voor groen, terrassen en plek om elkaar te ontmoeten. De consequentie is dat in dit voorbeeld er minder ruimte voor het toevoegen van woningen en kantoren is. Dat betekent dat de maximale bouwhoogte opgezocht zal worden. Voor de tram is op het Stationsplein straks ook ruimte. Als er een tram komt dan zijn vermoedelijk minder bussen nodig. Het overkapte busstation kan gemakkelijk aangepast worden aan een nieuwe situatie of deels gaan functioneren als overdekte wachtruimte voor de tram. Er moet aandacht zijn voor een mooie architectuur van de kap en groen op het busstation. Ook moet er in dit voorbeeld veel aandacht zijn voor een veilige en bij voorkeur groene inrichting van de Lange Herenstraat. Een voordeel van een symmetrische plaatsing van busstation en bebouwing is dat straks de oostelijke en westelijke route naar de binnenstad even belangrijk en zichtbaar zijn.
 

Goede vrienden

Schema

In deze variant wordt het busstation verplaatst naar de Jansweg, waar nu nog andere bebouwing staat, en gedeeltelijk onder het spoor. Zo komt het Stationsplein vrij voor het toevoegen van bebouwing, maar ook voor een mooi Haarlems plein met verblijfskwaliteit door mooie architectuur, groen en gezellige terrassen. De bedoeling is dat het busstation deels overbouwd wordt, maar alleen een overkapping kan ook. De route van en naar het busstation is via de Jansweg. Het is belangrijk dat het busstation makkelijk te vinden en goed toegankelijk is, ook voor mensen die slechtziend of slecht ter been zijn. 
Het idee is dat er vanaf het busstation een directe en overdekte toegang naar de sporen en/of de stationshal is en een directe toegang tot een grote fietsenstalling. Er rijden in deze variant geen bussen meer over het Stationsplein, dat wordt een voetgangersgebied. In deze variant is de indeling van het Stationsplein vrij en kunnen uiteindelijk meer woningen en kantoren worden gebouwd. De gemeente en provincie vinden het interessant om de haalbaarheid van deze variant verder te onderzoeken. Er moet overlegd worden met de grondeigenaren en de technische mogelijkheden om onder het spoor te bouwen moeten verder worden uitgezocht.
 

Voorbeeld 1

In dit voorbeeld worden verschillende bouwblokken gemaakt die aansluiten bij de maat van de binnenstad. Dat betekent dat op de plek van de bestaande gebouwen er net zo hoog gebouwd wordt als nu en nieuwbouw op het Stationsplein wordt lager. In de bouwblokken zijn verschillende functies mogelijk. Zoals bijvoorbeeld wonen aan de Lange Herenstraat en in de nieuwe binnenstraatjes tussen de blokken. De hogere bouwlagen zijn geschikt voor wonen en kantoren en misschien een restaurant met dakterras. Op de begane grond aan het Stationsplein komen levendige functies, zoals kleine winkels en horeca. Het busstation ligt aan de Jansweg. De bussen rijden niet meer over het Stationsplein, dat is een voetgangersgebied, net als de straatjes tussen de nieuwe bouwblokken. Voor de tram is op het Stationsplein straks wel ruimte. Een nadeel van de afstand tussen de toekomstige tramhaltes en het busstation is dat voorzieningen voor reizigers lastig gecombineerd kunnen worden. In dit voorbeeld is aan de westzijde van het plein ruimte vrij gehouden. Daar staat in de middag de zon en kunnen terrassen komen en bankjes in het groen. 
 

Voorbeeld 2

Voor de variant ‘goede vrienden’ zijn veel uitwerkingen mogelijk omdat de bussen niet meer op het Stationsplein komen. Het ligt voor de hand verschillende bouwblokken te maken die aansluiten bij de maat van de binnenstad. In de bouwblokken zijn verschillende functies mogelijk. In dit voorbeeld wordt de oude stadsstructuur in ere hersteld en komt de oude Lange Molenstraat weer terug. Het Stationsplein wordt smaller maar houdt nog steeds de breedte van bijvoorbeeld de Botermarkt (en is in het voorbeeld ruim twee keer zo groot als de Botermarkt). Een argument om voor deze uitwerking te kiezen is dat veel extra woningen en kantoorruimte kan worden gebouwd. Zo ontstaat een heel nieuw wijkje tussen stationsgebouw en Lange Herenstraat.
 

Forum gesloten, reageren is niet meer mogelijk