Forum stationsgebied

Tussen 10 en 23 juni konden Haarlemmers en reizigers op dit forum in gesprek gaan over het toekomstige stationsgebied. Het is niet meer mogelijk om te reageren op het forum. 

De stedenbouwkundigen van gemeente Haarlem halen inspiratie uit de reacties om de concept toekomstvisie voor het stationsgebied af te ronden. De verwachting is dat deze in september 2020 af is. Als het concept af is, kunnen Haarlemmers hier op reageren tijdens de inspraakperiode.  

Op het forum zijn uitwerkingen te zien van de ambities en mogelijkheden voor het stationsgebied. Deze zijn uitgewerkt door gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland, ondersteund door stedenbouwkundig bureau Urhahn. Aan Haarlemmers is hiervoor gevraagd wat zij belangrijk vinden voor het toekomstige stationsgebied. Dit is uitgewerkt in vijf ambities voor het stationsgebied. Ook zijn er drie varianten voor de ontwikkeling van het vastgoed (de gebouwen) en de inrichting van de openbare ruimte op het Stationsplein. Voor elke variant zijn twee voorbeelduitwerkingen gemaakt. 

U kunt de ambities, mogelijkheden en de reacties daarop bekijken via onderstaande buttons. 
 

Bekijk de ambities

Bekijk de varianten

In 2019 is verkeersonderzoek gedaan naar de knelpunten die in de toekomst rondom het station ontstaan door de groei van het aantal reizigers en gebruikers. De uitgangspunten die daarover in 2019 zijn vastgesteld vindt u op www.haarlem.nl/stationsgebied/oplossingen.