Enquête

Haarlemmers willen meer fietsenstallingen rond het station

Het uitbreiden van het aantal fietsenstallingen in de stationsomgeving. Dat vinden de deelnemers van de enquête over het stationsgebied het belangrijkst. De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland namen in september een enquete onder bezoekers, inwoners en ondernemers van Haarlem. Het resultaat van de enquête is een van de informatiebronnen om een toekomstvisie voor het stationsgebied te maken.

De enquête gebruiken we om de onderzoeksresultaten van het verkeersbureau Goudappel Coffeng te  toetsen. Zij hebben op basis van cijfers, statistieken en eerdere onderzoeken zes knelpunten in het gebied benoemd. We onderzochten met de vragenlijst aan welke knelpunten mensen het meest belang hechten. We legden de knelpunten voor aan de bewoners en ondernemers van het gebied en aan het Haarlemse Digipanel. Ook is via social media aan andere geïnteresseerde en belanghebbenden gevraagd de vragenlijst in te vullen. Aan het onderzoek hebben bijna 3000 mensen deelgenomen.

Knelpunten worden herkend
De conclusie is dat de knelpunten uit het onderzoek van het verkeersbureau grotendeels worden herkend door de deelnemers van de enquête. De overgrote meerderheid vindt het belangrijk dat er wat gedaan wordt aan de volle fietsenstallingen. Meer dan tachtig procent vond dat er een oplossing gevonden moet worden voor de beperkte capaciteit van het busstation. Het oplossen van de andere knelpunten werd ook door een meerderheid herkend, maar vond met wel minder belangrijk.  

Mooi en bereikbaar
We hebben ook gevraagd wat men de grootste kwaliteit vindt van het stationsgebied en of er nog wat veranderd moet worden aan de omgeving. In de antwoorden op de open vragen zijn vooral aanvullingen gegeven op de al benoemde knelpunten. De deelnemers roepen op het plein gezelliger te maken, meer groen te planten en het Beresteyngebouw, op te knappen. Op een goede tweede plek kwam nogmaals de vraag naar meer fietsenstallingen, betere bereikbaarheid van de stallingen,  en betere kiss&ride-voorzieningen. Verder ging een aanmerkelijk deel van de opmerkingen over het ontbreken van fijne zitplekken of overkappingen bij de bushaltes. De meeste mensen wilden ‘de lelijke kantoorgebouwen’ van het plein vervangen. Kortom, het gebied moet mooi en bereikbaar zijn.

Wat doen we nu al?
In de antwoorden op de open vragen kwamen niet alleen suggesties voor de toekomst. Sommige zaken zijn problemen die nu spelen en waar wellicht eerder wat aangedaan kan worden. We bekijken daarom wat we volgend jaar al kunnen uitvoeren. Wat we volgend jaar oppakken, vertellen we in een volgende nieuwsbrief.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op via stationsgebied@haarlem.nl.

Bekijk de uitslag van de enquête.