Toekomstvisie stationsgebied

Duizenden mensen lopen, fietsen, treinen of rijden dagelijks door het stationsgebied van Haarlem. Het worden er steeds meer. En dat gaat knellen.

Bijeenkomst Meetingpoint Stationsgebied 25 maart gaat niet door

Als inwoner van het stationsgebied was u uitgenodigd voor bijeenkomst Meetingpoint Stationsgebied. Vanwege de uitbreiding van het Corona-virus acht de gemeente het momenteel niet verstandig om met een grote groep mensen in een zaal bijeen te komen op 25 maart. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk om de inwoners zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden deel te nemen. Via deze website zullen wij laten weten hoe wij onze ideeën zullen presenteren en hoe u in deze fase van het project invloed kunt uitoefenen op de visie.

OV-knooppunt
De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland willen ervoor zorgen dat het stationsgebied een goed functionerend knooppunt voor het openbaar vervoer blijft. En natuurlijk een fijne plek met een aantrekkelijke entree naar onze binnenstad. Om dit voor elkaar te krijgen, stellen we samen met de provincie een toekomstvisie op. In deze visie staan de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het stationsgebied voor de periode 2020-2040. Dit doen we niet alleen. Verschillende deskundigen helpen ons daarbij. Ook partijen als de NS, ProRail en Connexxion zijn betrokken. Er is ook een klankbordgroep die met ons meedenkt. Bovendien zijn wij benieuwd wat u belangrijk vindt.

Van augustus 2019 tot de zomer van 2020 maken we de visie. Deze presenteren we daarna aan de gemeenteraad en aan Provinciale Staten.