Stationsgebied - Nieuw busstation en fietsenstalling

Het gebruik van openbaar vervoer, de fiets en de auto neemt toe. De gemeente Haarlem vindt het belangrijk dat het stationsgebied een goed functionerend OV-knooppunt blijft. Daarvoor is een nieuw busstation en een extra fietsenstalling nodig. Het gebied wordt zo een fijne plek om te verblijven en een waardige entree naar de binnenstad.
 

Actueel

Planning

Documenten

Projectpartners

Contact