Stationsgebied - Toekomstvisie 2020-2040

De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland stellen in 2019 en 2020 een visie op voor het stationsgebied. Met de visie Stationsgebied stellen we de randvoorwaarden vast waarbinnen het stationsgebied zich tot circa 2040 kan ontwikkelen.

Het gebruik van openbaar vervoer, de fiets en de auto neemt toe. De gemeente Haarlem vindt het van belang dat het stationsgebied een duurzame en goed functionerende openbaar-vervoerknoop blijft. Daarnaast wil de gemeente dat het gebied ook een fijne plek is en een waardige entree biedt naar de binnenstad.

Kijk voor onze aanpak op de pagina over het Stationsgebied.

Samenwerking

De NS, ProRail, Vervoerregio Amsterdam, Connexxion en bureau Spoorbouwmeester zijn intensief betrokken bij het hele traject.

De gemeente heeft ook een klankbordgroep opgericht om de bevindingen gaandeweg te toetsen. De klankbordgroep bestaat uit Rover, de Fietsersbond, de Centrum Managementgroep, de wijkraad binnenstad, wijkraad Frans Hals en het Actieplatform Buskruit.

Projectpartners

De uitvoerende partners van de opdracht zijn:

  • APPM management consultants
  • Goudappel Coffeng
  • Urhahn stedenbouw & strategie

Contact

De procesmanager vanuit de gemeente is mevrouw Wendy Dieben. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via stationsgebied@haarlem.nl.