Stationsgebied - Toekomstvisie 2020-2040

De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland stellen in 2019 en 2020 een visie op voor het stationsgebied. Met de visie Stationsgebied stellen we de randvoorwaarden vast waarbinnen het stationsgebied zich tot circa 2040 kan ontwikkelen.

Het gebruik van openbaar vervoer, de fiets en de auto neemt toe. De gemeente Haarlem vindt het van belang dat het stationsgebied een duurzame en goed functionerende openbaar-vervoerknoop blijft. Daarnaast wil de gemeente dat het gebied ook een fijne plek is en een waardige entree biedt naar de binnenstad.

Kijk voor onze aanpak op de pagina over het Stationsgebied.

Samenwerking

Projectpartners

Contact