Station Spaarnwoude uitbreiding fietsenstallingen

Het aantal fietsenstallingen bij station Haarlem Spaarnwoude moet op korte termijn worden uitgebreid met 350 tot 400 nieuwe plekken. Dat gebeurt door de bestaande 224 fietsenrekken ten zuiden van het station te verplaatsen naar de noordzijde. Aan de zuidzijde komen dan ongeveer 350 nieuwe fietsenrekken (waarbij je onder en boven een fiets kunt plaatsen in het rek) en ongeveer 30 parkeerplaatsen voor bakfietsen en scooters.

De voorbereiding van deze uitbreiding loopt tot het einde van 2020. In april 2021 moet de uitbreiding klaar zijn.

Actueel

Het project wordt in mei 2020 opgestart. Antea Group maakt het ontwerp van de fietsenstalling.

Planning

  • Juni – september 2020: ontwerp
  • Oktober 2020 – januari 2021: voorbereiding
  • Februari 2021 – april 2021: uitvoering

Achtergrond

Uit tellingen en voorspellingen blijkt dat de hoeveelheid gestalde fietsen bij station Spaarnwoude snel toeneemt. Ook is dubbelgebruik slecht mogelijk doordat werknemers hun fietsen ’s nachts veelal aan de noordzijde stallen, terwijl bewoners juist overdag hun fiets aan de zuidzijde zetten. De fietsenstallingen zijn onderling slecht bereikbaar. In de ontwikkelvisie Oostpoort is een ondergrondse fietsenstalling voorzien. Om ook voor de korte termijn voldoende ruimte te hebben, worden beide fietsenstallingen, zowel aan de zijde van de Waarderpolder als aan de zijde van de Zuiderpolder, vergroot.

Contact

Procesmanager namens de gemeente Haarlem is Walter Vroom. Hij is bereikbaar via 14023 of projecten@haarlem.nl