Starterslening

U wilt een huis kopen in Haarlem, maar u heeft daarvoor niet voldoende inkomen. Met de Starterslening financiert u het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning.
U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). Deze regeling geldt tot er geen budget meer beschikbaar is. U kunt de aanvraag online indienen.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

Starterslening aanvragen

Starterslening en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

U leent van de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het SVn verzorgt de afhandeling en de administratie van de lening. Uw aanvraag wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. Op de website van het SVn kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor de Starterslening en hoeveel deze maximaal bedraagt. Ook vindt u hier informatie over de starterslening, de procedure en wat de status van uw aanvraag is.

Verordening Starterslening

Voorwaarden

Koopt u de woning samen met iemand? Dan moet u beiden aan de voorwaarden hieronder voldoen. Dit geldt niet voor de voorwaarden onder punt 1 en punt 7 (de bindingsvoorwaarden). Aan die voorwaarden moet 1 van de aanvragers voldoen.

 1. U staat, op het moment van aanvraag voor de starterslening, 2 jaar ingeschreven in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Beverwijk, Heemskerk en Velsen)
 2. U moet wonen in een huurhuis, een studentenwoning of in het ouderlijk huis en ingeschreven staan in uw woongemeente
 3. Het huis dat u wilt kopen moet in Haarlem staan
 4. U heeft al een volledig getekende voorlopige koopovereenkomst of een kopie van uw eerste recht op koop
 5. De aankoopsom van de woning mag niet hoger zijn dan de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De grens is € 310.000 per 1-1-2020 (inclusief verbeterkosten en meerwerk). Indien er energiebesparende voorzieningen worden toegepast, wordt de grens € 328.600 (inclusief verbeterkosten en meerwerk)
 6. De woning die u wilt kopen, moet gekocht worden met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 
 7. Als u buiten Haarlem studeert, dan kunt u zich binnen 1 jaar na afronding van de studie opnieuw in Haarlem vestigen als u voor de studie minimaal 6 aaneengesloten jaren in Haarlem heeft gewoond
 8. U kunt onvoldoende lenen om de totale koopsom van uw woning te financieren
 9. Het bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van uw financiële draagkracht en van de kosten van uw woning en bedraagt maximaal € 30.000 
 10. Het is uw 1e koopwoning
 11. De regeling geldt voor bestaande en nieuwe woningen
 12. U gaat zelf in de woning wonen