Starterslening

U wilt een huis kopen in Haarlem, maar u heeft daarvoor niet voldoende inkomen. Met de Starterslening financiert u het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning.
U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). Deze regeling geldt tot er geen budget meer beschikbaar is. U kunt de aanvraag online indienen.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

Starterslening aanvragen

Starterslening en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

Voorwaarden