Standplaatsvergunning weekmarkt

Bent u een ambulante handelaar en wilt u een standplaats op een door de gemeente georganiseerde markt? Dan heeft u voor een vaste plaats op de markt een vergunning nodig. Het aantal beschikbare plaatsen verschilt per markt. U vraagt de standplaatsvergunning weekmarkt schriftelijk aan. Wilt u een standplaats op de particuliere markt op de Botermarkt op woensdag of vrijdag? Neem dan contact op met de marktmeester via telefoonnummer 14 023.

Standplaatsvergunning weekmarkt aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Vaste plaats of dagplaats

Voorwaarden

Kosten

Meesturen

Advertenties vrijgekomen standplaatsen

Vragen aan de marktmeester

Links