Standplaatsvergunning weekmarkt

Bent u een ambulante handelaar en wilt u een standplaats op een door de gemeente georganiseerde markt? Dan heeft u voor een vaste plaats op de markt een vergunning nodig. Het aantal beschikbare plaatsen verschilt per markt. U vraagt de standplaatsvergunning weekmarkt schriftelijk aan. Wilt u een standplaats op de particuliere markt op de Botermarkt op woensdag of vrijdag? Neem dan contact op met de marktmeester via telefoonnummer 14 023.

Standplaatsvergunning weekmarkt aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Vaste plaats of dagplaats

Vaste plaats

Wilt u een vaste plaats op de markt, dan moet u een aanvraag doen voor een standplaatsvergunning weekmarkt. Voor de verkoop van producten die kunnen bederven moet u altijd een standplaatsvergunning weekmarkt hebben. Vul daarvoor het aanvraagformulier in.

Of u een vaste plaats krijgt is afhankelijk van:

 • het product dat u verkoopt
 • het aantal kramen waarmee uw branche op de markt aanwezig is
 • of uw branche past bij het karakter van de markt.

Dagplaats (meeloperslijst)

Voor de verkoop van niet-bederfelijke producten kunt u zich op de dag dat er een markt wordt gehouden melden bij de marktmeester. Hij of zij schrijft u in op de zogenaamde meeloperslijst. Een half uur voor opening van de markt verdeelt de marktmeester de voor die dag beschikbare plaatsen.

Voorwaarden

 • Voor een standplaatsvergunning weekmarkt moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt een vergunning aanvragen voor de branche waarmee u bij de KvK staat ingeschreven. Daarnaast moet u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de markt hebben.
 • De minimum oppervlakte van een standplaats is 1 kraam van 10 m2 (4 x 2,5)
 • Afhankelijk van de markt en de plaats kunt u een voertuig achter de kraam plaatsen. Hiervoor betaalt u extra.

Kosten

Vaste plaats

Voor een vaste plaats betaalt u per aanvraag € 124 (leges). Daarnaast betaalt u voor de vaste plaats marktgeld:

 • 1 kraam tot 10 m2: € 14,60 per dag
 • groter dan 10 m2: voor elke extra 5 m2 een toeslag van € 7,30 per dag
 • auto tot 10 m2: € 14,60 per dag plus toeslag van € 7,30 per dag voor elke extra 5 m2

U betaalt de kosten voor een hele dag of eenheid. Ook als u de standplaats maar voor een deel van de dag of eenheid gebruikt. U kunt dit op de markt alleen met pin betalen. Als u betaalt met een overschrijving betaalt u voor het gehele jaar.

Dagplaats

Als meeloper betaalt u alleen marktgeld:

 • 1 kraam van 10 m2: € 14,60 per dag
 • groter dan 10 m2: voor elke extra 5 m2 een toeslag van € 7,30 per dag

U kunt dit alleen met pin betalen.

Meesturen

Voor een aanvraag standplaatsvergunning weekmarkt moet u het volgende meesturen:

 • een kopie van uw legitimatiebewijs
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • kopie WA-polis marktverzekering

Advertenties vrijgekomen standplaatsen

De gemeente adverteert in vakbladen zoals De Koopman en Markt en Handel en op de website www.allesoverdemarkt.nl wanneer op een markt een standplaats vrijkomt. Komen er meerdere aanvragen van 1 branche voor dezelfde marktplaats, dan start de gemeente een sollicitatieprocedure.

Vragen aan de marktmeester

Wilt u weten of er standplaatsen op een markt in Haarlem beschikbaar zijn? Of heeft u vragen of u in aanmerking komt voor een standplaatsvergunning weekmarkt? U kunt uw vraag stellen aan de marktmeester via het vraag- of reactieformulier op deze website.

Links