Sportweg nieuwbouw sporthal

De huur van de Beijneshal in Haarlem Centrum is opgezegd. Daarom is een nieuwe sporthal nodig. In Haarlem-Noord wordt de nieuwe sporthal gebouwd tussen de achterkant van Het Schoter en woonflat ‘Parksight’. De nieuwe sporthal moet geschikt zijn voor topsport volleybal en voor het onderwijs. Deze locatie is onderdeel van de ontwikkelvisie Orionweg - Planetenlaan.

Actueel

Om de nieuwe sporthal te kunnen bouwen zijn de tijdelijke lokalen van Het Schoter verplaatst naar het terrein bij de Esso/Planetenlaan en voormalige HFC Haarlem stadion. Op dat terrein is ook de fietsenstalling voor Het Schoter. De huidige gymzaal is vervangen door een tijdelijke sporthal.

Om de bouw mogelijk te maken is een bestemmingsplan nodig.

Inzage ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan Sporthal Sportweg lag van vrijdag 10 januari tot en met donderdag 20 februari 2020 ter inzage. Omwonenden en andere belanghebbenden konden in die periode een zienswijze (een officiële positieve of negatieve reactie) indienen op het ontwerp.

Bekijk het ontwerp bestemmingsplan (onder agendapunt 7).

Momenteel verwerkt de gemeente de binnengekomen zienswijzen. Die worden afgewogen en waar mogelijk verwerkt in het bestemmingsplan. Vervolgens besluit de gemeenteraad over het vaststellen van het bestemmingsplan. Heeft u een zienswijze ingediend? Dan ontvangt u hierover bericht. Op deze projectpagina plaatsen we het definitieve plan.

Planning

 • Sloop oude gymlokalen Het Schoter: 2e kwartaal 2020
 • Start bouw sporthal: 3e kwartaal 2020
 • Oplevering sporthal: 2e kwartaal 2021

Documenten

 • Vrijgeven uitvoeringskrediet Sporthal en vaststellen ruimtelijk en functioneel programma van eisen, december 2019 (2019/868380, onder agendapunt 23)
 • Vaststellen Startnotitie Sportweg april 2019 (2019/070099, pdf)

Achtergrond

Voor meer informatie over de verhuur en/of beschikbaarheid van de tijdelijke sporthal kunt u contact opnemen met SRO Kennemerland bv via verhuur.kennemerland@sro.nl of via 023 - 512 1705.

Activiteiten als beurzen en tentoonstellingen die een plek hadden in de Beijneshal krijgen geen plek op de nieuwe locatie.

Projectpartners

 • VC Spaarnestad
  Volleybal Club Spaarnestad moet uiterlijk in de zomer van 2021 de Beijneshal in Haarlem Centrum verlaten.
 • Het Schoter
  Door de ontwikkeling van het leerlingenaantal is een capaciteitsuitbreiding van lokalen en bewegingsonderwijs van Het Schoter noodzakelijk. Het schoolbestuur is opdrachtgever voor de uitbreiding van Het Schoter. Naast de nieuwe sporthal wordt ook fietsparkeren mogelijk gemaakt op het terrein (ongeveer 1200 stuks). Hiervoor is geen ruimte op het perceel zelf, dus er komt een fietsenkelder.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is mevrouw A.M. Weijers. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.