Sportweg nieuwbouw sporthal

De huur van de Beijneshal in Haarlem Centrum is opgezegd. Daarom is een nieuwe sporthal nodig. In Haarlem-Noord wordt de nieuwe sporthal gebouwd tussen de achterkant van Het Schoter en woonflat ‘Parksight’. De nieuwe sporthal moet geschikt zijn voor topsport volleybal en voor het onderwijs. Deze locatie is onderdeel van de ontwikkelvisie Orionweg - Planetenlaan.

Actueel

De architect en ontwikkelaar van de sporthal hebben een ontwerp gemaakt voor de hal. Donderdag 18 juni was een bijeenkomst om dit ontwerp te bespreken met omwonenden en andere belanghebbenden. Bekijk het verslag van deze bijeenkomst en schriftelijke opmerkingen (pdf).

Planning

  • Sloop oude gymlokalen Het Schoter: 2e kwartaal 2020
  • Start bouw sporthal: 3e kwartaal 2020
  • Oplevering sporthal: 2e kwartaal 2021

Documenten

Achtergrond

Om de nieuwe sporthal te kunnen bouwen zijn de tijdelijke lokalen van Het Schoter verplaatst naar het terrein bij de Esso/Planetenlaan en voormalige HFC Haarlem stadion. Op dat terrein is ook de fietsenstalling voor Het Schoter. De huidige gymzaal is vervangen door een tijdelijke sporthal.

Voor meer informatie over de verhuur en/of beschikbaarheid van de tijdelijke sporthal kunt u contact opnemen met SRO Kennemerland bv via verhuur.kennemerland@sro.nl of via 023 - 512 1705.

Activiteiten als beurzen en tentoonstellingen die een plek hadden in de Beijneshal krijgen geen plek op de nieuwe locatie.

Projectpartners

  • VC Spaarnestad
    Volleybal Club Spaarnestad moet uiterlijk in de zomer van 2021 de Beijneshal in Haarlem Centrum verlaten.
  • Het Schoter
    Door de ontwikkeling van het leerlingenaantal is een capaciteitsuitbreiding van lokalen en bewegingsonderwijs van Het Schoter noodzakelijk. Het schoolbestuur is opdrachtgever voor de uitbreiding van Het Schoter. Naast de nieuwe sporthal wordt ook fietsparkeren mogelijk gemaakt op het terrein (ongeveer 1200 stuks). Hiervoor is geen ruimte op het perceel zelf, dus er komt een fietsenkelder.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is mevrouw A.M. Weijers. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.