Kadastraal splitsen woonruimte

Wilt u als huiseigenaar uw woning kadastraal splitsen in meerdere appartementsrechten (eenheden) voor de verkoop van de appartementen? Dan heeft u in een aantal Haarlemse buurten een splitsingsvergunning nodig. Met deze vergunning regelt u de splitsing in appartementsrechten bij de notaris. Hierna kunt u de appartementen los verkopen. Ook als u woningen samenvoegt, moet u dit regelen bij de notaris. Hiervoor heeft u geen vergunning nodig.
Voor het splitsen of verhelen van woningen kunnen bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Hier heeft u mogelijk een omgevingsvergunning en vergunning woningvormen voor nodig. Lees meer hierover op de pagina's Bouwvergunning en Bouwkundig splitsen woonruimte.
Als er nieuwe verblijfsobjecten ontstaan, moet u ook een huisnummer voor deze objecten aanvragen. Dit geldt ook voor samenvoegen. U leest meer hierover op de pagina Huisnummering.

Vanaf 1 mei 2019 is er een vergunning voor kadastraal splitsen nodig in alle vooroorlogse buurten in Haarlem.

Splitsingsvergunning aanvragen Stuur de gevraagde bijlagen mee

Voorwaarden

Het belang van de eigenaar wordt afgewogen met het belang van behoud van woonruimte of de samenstelling van het woningaanbod. Is het belang van de eigenaar kleiner, dan wordt de vergunning niet afgegeven. 

De splitsing van de woning 

 • mag geen onaanvaardbare inbreuk zijn op het woon- en leefmilieu van de woning
 • moet passen in het bestemmingsplan
 • moet woningen opleveren met een oppervlakte van meer dan 50m2
 • levert woningen op die voldoen aan het Bouwbesluit
 • kan alleen als de indeling of staat van onderhoud van het gebouw geschikt is voor splitsing.

Vergunningsplichtige buurten

De vergunningsplicht geldt in de volgende buurten:

 • Oude Stad
 • Amsterdamsewijk
 • Slachthuiswijk
 • Ter Kleefkwartier
 • Te Zaanenkwartier
 • Transvaalwijk
 • Indischewijk
 • Vogelenwijk
 • Vondelkwartier
 • Delftwijk
 • Duinwijk
 • Haarlemmerhoutkwartier
 • Houtvaartkwartier
 • Zijlwegkwartier

Meesturen

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • kopie geldig legitimatiebewijs
 • splitsingstekening op schaal min. 1:100 met daarop aangegeven de exacte m2 gbo
 • kopie van het bewijs van eigendom
 • een huurprijscheck per zelfstandige woonruimte. Met de huurprijscheck wordt bepaald of (een van) de woningen onder de sociale huurgrens vallen. U vindt de huurprijscheck op www.huurcommissie.nl.

U kunt het formulier per e-mail sturen. U vult het formulier volledig in en ondertekent het. U scant het formulier samen met de andere gevraagde documenten in en stuurt het naar antwoord@haarlem.nl.

Kosten

De aanvraag van de splitsingsvergunning kost € 581.

Afhandelingstermijn

Als uw aanvraag compleet is, hoort u binnen 8 weken of u een vergunning krijgt. Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u tijd om uw aanvraag compleet te maken. Deze extra tijd wordt bij de termijn van 8 weken opgeteld. Heeft u een complexe aanvraag, dan kan de gemeente de afhandelingstermijn eenmalig met 6 weken verlengen. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Huisvestingsverordening

Huisvestingsverordening 2017 (officielebekendmakingen.nl)
Beleidsregels Wijzigingen in de woonruimtevoorraad (officielebekendmakingen.nl)

Veelgestelde vragen wijzigingen 1 mei 2019

Wat is het verschil tussen kadastraal splitsen en bouwkundig splitsen?

Bij bouwkundig splitsen wordt een woning verbouwd naar meerdere appartementen en worden er bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd. Er is daarom ook vaak een bouwvergunning nodig.
Kadastraal splitsen is alleen een administratieve handeling die nodig is om de appartementen te verkopen.

In welke gebieden is kadastraal splitsen toegestaan?

Kadastraal splitsen is in vooroorlogse buurten toegestaan met een vergunning. In Schalkwijk en Parkwijk is kadastraal splitsen zonder vergunning toegestaan.
Er zijn geen gebieden uitgesloten voor kadastraal splitsen.

Wanneer vraag ik een splitsingsvergunning aan?

Als de woning al bouwkundig is gesplitst, dan kunt u direct een vergunning aanvragen. Als de woning nog bouwkundig gesplitst moet worden, dan moet u eerst de bouwvergunning uitvoeren en gereed melden. Daarna kunt u een splitsingsvergunning aanvragen. Een vergunning wordt alleen verleend voor een bestaande (al uitgevoerde) situatie.

Heb ik ook een splitsingsvergunning nodig als ik woningen in een bedrijfsruimte wil maken en verkopen?

Nee. U heeft alleen een splitsingsvergunning nodig voor het kadastraal splitsen van bestaande woonruimte.

In welke gebieden gold voor 1 mei 2019 geen vergunningsplicht voor kadastraal splitsen, maar na 1 mei 2019 wel?

In alle buurten in het centrum en langs drukke verkeerswegen.

Ik heb voor 1 mei 2019 een vergunning aanvraagd voor het bouwkundig splitsen van een woning in meerdere appartementen. Moet ik alsnog een splitsingsvergunning voor kadastraal splitsen aanvragen?

Voor kadastraal splitsen moet u in veel gevallen een splitsingsvergunning aanvragen. Alleen als de woning zich in Parkwijk of Schalkwijk bevindt, kunt u zonder vergunning kadastraal splitsen.
Als u de vergunning voor het bouwkundig splitsen voor 1 mei 2019 heeft aangevraagd, dan hoeft u niet aan de voorwaarden van het nieuwe beleid te voldoen. U moet de vergunning dan wel binnen een half jaar na verlening uitvoeren en gereed melden.

Links

Bouwbesluit op Rijksoverheid.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Heeft u de Veelgestelde vragen gelezen? Dan kunt u uw vraag stellen via het informatieformulier. Vul het formulier volledig in, sla het daarna op en verstuur het per e-mail naar informatieformulier@haarlem.nl.
 Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 10  werkdagen contact met u op. 

Informatieformulier (pdf)

De kosten voor het informatieformulier zijn € 50.

Voor kadastraal splitsen heeft u altijd een omgevingsvergunning en een vergunning voor bouwkundig splitsen nodig. Voor de vergunning bouwkundig splitsen heeft u al professionele bouwtekeningen ingediend. De expert die u hiermee heeft begeleid kan ook uw vragen over het kadastraal splitsen beantwoorden. Dan bespaart u de leges van het informatieformulier.