Bouwkundig splitsen woonruimte

Verbouwt u een woonruimte tot meerdere zelfstandige appartementen? Dan heet dit woningvormen. Bouwt u als eigenaar een zelfstandige woonruimte om tot meerdere onzelfstandige woonruimten (kamerverhuur)? Dan noemen we dit omzetten. In bepaalde vooroorlogse buurten heeft u sinds 1 mei 2019 een vergunning voor woningvormen en omzetten nodig. Naast deze vergunning heeft u waarschijnlijk ook een andere vergunning nodig. Denk aan een bouwvergunning of een ontheffing van het bestemmingsplan. Wilt u de zelfstandige appartementen verkopen? Dan heeft u ook een vergunning voor kadastraal splitsen nodig. Met het formulier Informatieverzoek kunt u meer informatie krijgen over de vergunningen die u nodig heeft.

Omzetten of woningvormen aanvragen U heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig

Vergunningsplicht per buurt

Buurten waar omzetten of woningvormen niet is toegestaan

Oost Noord Zuid-West

Oude Amsterdamse buurt
Cremersbuurt
Potgietersbuurt
Van Zeggelenbuurt
Scheepmakerskwartier

Frans Halsbuurt
Transvaalbuurt
Indische buurt Zuid
Indische buurt Noord

Rozenprieel Noord: het gedeelte ten oosten van de Voorhelmstraat en het Mari Andriessenplein
Rozenprieel Zuid: het gedeelte ten oosten van de Voorhelmstraat en ten noorden van de Rustenburgerlaan
Leidsebuurt Oost
Leidsebuurt West

Buurten met vergunningsplicht

Oost Noord Zuid-West Centrum

Amsterdamse wijk
Slachthuiswijk

Delftwijk
Indische wijk
Ter Kleefkwartier
Te Zaanenkwartier
Transvaalwijk
Vogelenwijk
Vondelkwartier

Duinwijk
Haarlemmerhoutkwartier
Houtvaartkwartier
Zijlwegkwartier

Oude Stad

In Parkwijk, Zuiderpolder en Schalkwijk geldt geen vergunningsplicht.

Kaart vergunningsplichtige gebieden (pdf)

Voorwaarden

Voor het omzetten van een zelfstandige woning tot en met 4 onzelfstandige woonruimten

 • 5 db lager dan de geluidsisolatie eisen voor nieuwbouw volgens het Bouwbesluit 2012
 • de woning heeft een gemeenschappelijke verblijfsruimte van minstens 11 m2
 • een onzelfstandige woonruimte is minimaal 12 m2
 • een onzelfstandige woonruimte wordt aan maximaal één persoon verhuurd
 • de aanvrager betaalt eenmalig €350 voor bijvoorbeeld rolcontainers en ondergrondse containers, per onzelfstandige woonruimte
 • de aanvraag moet voor autoparkeren voldoen aan beleidsregels parkeernormen (Parkeerplaatsen bij nieuw- en verbouwprojecten)
 • de aanvrager moet zorgen voor stallingsruimte voor 1 fiets per onzelfstandige kamer (zie de beleidsregels onder agendapunt 21)
 • Voor verhuur van onzelfstandige woonruimte is vaak een ontheffing van het bestemmingsplan nodig. Meer hierover leest u op www.haarlem.nl/ontheffing-bestemingsplan.

Extra voorwaarde voor het omzetten van een zelfstandige woning tot 5 of meer onzelfstandige woonruimten

 • de onzelfstandige woonruimten worden beheerd door een bedrijf of stichting die zich richt op de verhuur en het beheer van onzelfstandige woonruimte en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Geen vergunningplicht voor hospitaverhuur

Er is sprake van hospitaverhuur als:

 • de verhuurder zelf in de woning woont
 •  niet meer dan twee kamers en maximaal aan twee personen tegelijk verhuurd worden
 •  de verhuurde ruimten niet meer dan 35% van het totale bruto vloeroppervlak van de woning beslaan
 •  dat er minimaal 12 m2 beschikbaar is per (onder) huurder.

Voorwaarden voor woningvormen

Bij woningvorming wordt één woonruimte verbouwd tot 2 of meer zelfstandige woonruimten. De woningen kunnen (nog) niet los van elkaar verkocht worden. Daar is een aparte splitsingsvergunning voor kadastraal splitsen voor nodig. 

 •  de oorspronkelijke woning heeft een bruto vloeroppervlak van minimaal 100m2
 •  de te vormen woningen hebben een gebruiksoppervlakte van minimaal 18 m2 per woning
 •  er is minimaal 12 m2 GBO per persoon beschikbaar
 •  5 db lager dan de geluidsisolatie eisen voor nieuwbouw volgens het Bouwbesluit 2012
 •  de aanvrager betaalt eenmalig €350 voor bijvoorbeeld rolcontainers en ondergrondse containers, per huishouden
 •  de aanvraag moet voor autoparkeren voldoen aan beleidsregels parkeernormen (Parkeerplaatsen bij nieuw- en verbouwprojecten)
 •  de aanvrager moet zorgen voor stallingsruimte voor 1 fiets per onzelfstandige kamer (zie de beleidsregels onder agendapunt 21)
 •  goed verhuurdersschap (zie de beleidsregels onder agendapunt 21).

Meesturen

De gegevens over de bestaande situatie

 • een situatietekening (schaal 1:500)

De gegevens van de gewenste situatie

 • de bouwtekening (schaal 1:100) of de bouwvergunning en
 • een geluidsisolatieplan

Afhandelingstermijn

Als uw aanvraag compleet is, hoort u binnen 8 weken of u een vergunning krijgt. Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u tijd om uw aanvraag compleet te maken. Deze extra tijd wordt bij de termijn van 8 weken opgeteld. Heeft u een complexe aanvraag, dan kan de gemeente de afhandelingstermijn eenmalig met 6 weken verlengen. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Informatieverzoek

Met het formulier Informatieverzoek kunt u meer informatie krijgen voordat u de woningvormings- of woningomzettingsvergunning aanvraagt. Sla het ingevulde formulier op en verstuur het per e-mail. Als u het formulier niet opslaat kunnen de ingevulde gegevens na verzending niet goed zichtbaar zijn. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.

Informatieverzoek (pdf)

Veelgestelde vragen

Heb ik een omzettings- of woningsvormingsvergunning nodig als ik onzelfstandige woningen of zelfstandige appartementen in een bedrijfsruimte wil maken?

Nee, de vergunningsplicht geld alleen voor bestaande situaties met een woonbestemming.

Wat is hospitaverhuur?

Er is sprake van hospitaverhuur als u één of twee kamers in uw woning verhuurt en zelf in de woning woont. Bij een hospitaconstructie heeft de hoofdbewoner (hospita) geen relatie met de inwoner(s). De hospita woont al geruime tijd op het adres en staat ook op dat adres ingeschreven bij de gemeente. De hospita heeft 65% van de woning voor eigen gebruik en maximaal 35% wordt verhuurd aan één of twee inwoners.

Moet ik een omzettings- of woningsvormingsvergunning aanvragen als ik voor 1 mei 2019 al kamers of appartementen verhuurde?

Voor bestaande legale (vergund) situaties hoeft u geen vergunning voor woningvormen en omzetten aan te vragen. Illegale situaties worden pas legaal als een omzettings- of woningvormingsvergunning is verleend. Dit kan alleen in gebieden waar woningvormen en omzetten is toegestaan.

Ik heb voor 1 mei 2019 al een bouwvergunning ingediend. Heb ik ook een omzettings- of woningvormingsvergunning nodig?

Voor complete aanvragen voor een omgevingsvergunning die voor 1 mei 2019 zijn ingediend is geen omzettings- of woningsvormingsvergunning nodig, als:

 • de vergunning binnen 26 weken na verlening is uitgevoerd
 • de vergunning conform de voorwaarden en voorschriften is uitgevoerd.

Mag ik alvast beginnen met bouwen terwijl ik mijn vergunningsaanvraag afwacht?

Nee. U moet wachten met bouwen tot alle benodigde vergunningen zijn verleend.

Is het toegestaan om zonder omzettingsvergunning een woning zo te verbouwen dat we er met een aantal vrienden kunnen wonen?

Dit is niet toegestaan. U heeft hiervoor een omzettingsvergunning nodig. Dit staat in de Huisvestingsverordening. In sommige buurten is omzetten niet toegestaan. Lees meer onder het kopje Vergunningsplicht per buurt.

Kan ik een aanvraag voor een vergunning woningvormen en een bouwvergunning tegelijk aanvragen?

Dat kan alleen als uw bouwplan past in het bestemmingsplan. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan moet u eerst een ontheffing bestemmingsplan aanvragen. Nadat deze ontheffing is verleend, kunt u een vergunning woningvormen en een bouwvergunning aanvragen. U kunt de verbouwing pas starten als beide vergunningen zijn verleend.
Wilt u weten of uw bouwplan past in het bestemmingsplan? Lees meer onder het kopje Informatieverzoek.

Ik wil een dakopbouw op mijn woning plaatsen met daarin een extra zelfstandige woning. Is hiervoor een vergunning woningvormen nodig?

Ja. De woning wordt verbouwd. Een vergunning woningvormen is nodig als een woonruimte wordt verbouwd tot 2 of meer woonruimten. In sommige buurten is woningvormen niet toegestaan. Lees meer onder het kopje Vergunningsplicht per buurt.

Links

Huisvestingsverordening 2017 (officiële bekendmakingen)
Beleidsregels wijzigingen in de woonruimtevoorraad (officiële bekendmakingen)