Speeltuin Ramplaan

Speeltuinvereniging Ramplaankwartier bestaat al bijna een eeuw. Door de jaren heen hebben generaties kinderen in de speeltuin gespeeld en zijn er opgegroeid. Ook nu is de speeltuin nog een onmisbare plek voor jonge kinderen om te spelen.

Actueel

De speeltuin is aan een ingrijpende opknapbeurt toe. De speeltuinvereniging heeft haar ideeën voor de speeltuin informeel aan het college van B en W voorgelegd. Het college was enthousiast en heeft de ambtelijke organisatie opdracht gegeven om uit te zoeken wat er nodig is om dit initiatief te ondersteunen.

Momenteel wordt onderzocht of de omwonenden het gebouw ook voor andere activiteiten willen gebruiken en wat daar eventueel voor nodig is. Omwonenden konden tot 1 november 2019 een korte enquête invullen.

Enquête speeltuingebouw

Het speeltuingebouw is toe aan een opknapbeurt. Daarom zijn de speeltuinvereniging en de gemeente met elkaar in gesprek. Vanwege het onderhoud, is het nu het moment om te bekijken of de omwonenden het gebouw ook voor andere activiteiten willen gebruiken en wat daar eventueel voor nodig is.

Omwonenden konden tot 1 november 2019 een korte enquête invullen.

Lees de uitkomsten van de enquête (pdf, 312 kB)

Planning

  • Voorstel aan college van B en W december 2018/januari 2019
  • Uitvoering werkzaamheden 2019/2020
  • Oplevering 2020

Achtergrond

  • Naast het vervangen van de speeltuin heeft de vereniging de gemeente een plan voorgelegd voor een grotere ontwikkeling. Namelijk de ontwikkeling van het gebied tot kloppend hart van de wijk. Een plek waar buurtbewoners van 0 tot 100 elkaar kunnen ontmoeten. Dit zijn niet alleen nieuwe speeltoestellen. Maar misschien wel een ander gebouw en het betrekken van de speellocatie naast de speeltuin
  • De vereniging heeft ook zelf de wijk geïnformeerd en heeft een eerste draagvlakonderzoek gedaan
  • De gemeente ondersteunt initiatieven uit de wijk. Initiatieven die aansluiten bij meerdere maatschappelijke waarden zoals onderlinge betrokkenheid en verduurzaming. Daarom is dit initiatief ook heel enthousiast ontvangen
  • Samen kansen pakken en aansluiten bij dit prachtige initiatief waarbij een duurzamere ontwikkeling mogelijk is
  • Voordat een gemeente kan zeggen dat we aansluiten bij een initiatief als deze moet er veel worden onderzocht om te komen tot een besluit. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden en hoopt op een mooi resultaat van een samenwerking tussen initiatiefnemer, bewoners en de gemeente en haar partners

Contact

Voor meer informatie kunt u bellen naar het algemene nummer van de gemeente 14 023 of kunt u een email sturen naar antwoord@haarlem.nl