Molen de adriaan Haarlem

Ontwikkelzone Spaarnesprong

Op 1 januari 2022 wordt in Nederland een nieuwe wet ingevoerd. Deze wet voegt de wetten en regels over uw leefomgeving samen in één wet: de Omgevingswet. De nieuwe wet zal op termijn alle gemeentelijke regels vastleggen in het omgevingsplan. Om daar nu al mee te oefenen wordt een omgevingsplan gemaakt voor uw wijk. We vragen u mee te denken over de regels die in het plan moeten komen.

Denk mee over de regels

In het omgevingsplan staan spelregels die voor iedereen gelden. Of het nu om u zelf gaat, uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente: de kaders zijn voor iedereen hetzelfde.
Het omgevingsplan betekent niet dat er direct iets in uw omgeving verandert. Het gaat pas een rol spelen als iemand een plan heeft voor in uw wijk. Bijvoorbeeld als u een uitbouw aan uw huis wilt maken, als uw buren een schuurtje in de tuin willen bouwen, als een ondernemer een winkel wil beginnen of als de gemeente een trapveldje wil aanleggen.
Dan is het belangrijk dat de spelregels daarvoor al beschikbaar zijn, zodat iedereen van tevoren weet waar hij of zij aan toe is. Mocht een plan niet aan deze regels voldoen, dan kunnen belanghebbenden een verzoek indienen om de regels te laten handhaven.
Heeft u ideeën voor de spelregels die voor uw buurt moeten gaan gelden? We horen het graag.

Praat mee Bekijk de ingezonden reacties over de zes thema's