Molen de adriaan Haarlem

Spaarnesprong ontwikkelvisie

In het gebied tussen het Spaarne, de Oudeweg en Nedtrain verandert veel. Denk onder andere aan de herontwikkeling van de Koepel, plannen voor het Dantuma-terrein en ontwikkelingen rond de Oerkap. De gemeente kijkt bij al die plannen naar de openbare ruimte en welke veranderingen wenselijk zijn. Voor dit stukje Haarlem is een aparte ontwikkelvisie opgesteld. Met die visie maakt de gemeente Haarlem duidelijk wat de ambitie is en op welke wijze samenhang tussen de verschillende projecten kan worden gecreëerd.

Actueel

Achtergrond

Contact