Spaarne kademuur vervangen tussen Melkbrug en Gravestenebrug

De kademuur aan de oostzijde van het Spaarne, tussen de Melkbrug en de Gravestenenbrug, is vervangen. Naast de werkzaamheden aan de kade zijn ook de riolering en de straat aangepakt. Bij de riolering is een aanvullend hemelwaterriool aangelegd. Regen en huishoudelijk afvalwater worden nu gescheiden afgevoerd. Tot slot is ook de straat opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer Van Gelder.

Actueel

De werkzaamheden zijn gereed. Om verdere aanrijding en beschadiging van de nieuwe bomen te voorkomen, worden er binnenkort nog boombeschermers aangebracht.

Bomen

Tussen de 2 bruggen stonden 14 lindes langs het Spaarne. Deze zijn gekapt, omdat ze niet gezond genoeg waren om de werkzaamheden te overleven. Na de werkzaamheden zijn ze vervangen door iepen. De grote linde bij de Melkbrug, tegenover huisnummer 31, is blijven staan.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer R. Luijsterburg. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via een e-mail naar antwoord@haarlem.nl.