Spaarne kademuur vervangen tussen Melkbrug en Gravestenebrug

De kademuur aan de oostzijde van het Spaarne, tussen de Melkbrug en de Gravestenenbrug, is vervangen. Naast de werkzaamheden aan de kade zijn ook de riolering en de straat aangepakt. Bij de riolering is een aanvullend hemelwaterriool aangelegd. Regen en huishoudelijk afvalwater worden nu gescheiden afgevoerd. Tot slot is ook de straat opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer Van Gelder.

Actueel

Bomen

Contact