Ontwikkelvisie Spaarndamseweg

De vraag naar woningen in Haarlem is groot. Daarom staan tot 2025 ongeveer 10.000 extra woningen gepland. Dat betekent dat de stad groeit en er meer mensen komen wonen. Door deze groei zijn meer voorzieningen nodig, zoals scholen, winkels en horeca.

Eén van de ontwikkelgebieden is de Spaarndamseweg. Daar willen we ongeveer 650 extra woningen toevoegen. Gemeente Haarlem ziet dit als kans de openbare ruimte te verbeteren met meer groen. Meer voorzieningen toe te voegen en  de verbinding met de stad te verbeteren. 

Concept ontwikkelvisie

Gemeente Haarlem heeft een concept ontwikkelvisie gemaakt waarin staat waar woningen, groen en voorzieningen zouden kunnen komen. En waar we het gebied kunnen verbeteren. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

  • Toevoegen van minimaal 650 woningen (tot en met 2025)
  • Gebalanceerde functiemix
  • Versterken openbare ruimte
  • Groen koesteren en versterken
  • Uitgaan van de (unieke) kwaliteiten van het gebied
  • Bereikbaarheid
  • Voorbereiden op klimaatverandering en energietransitie