Spaarndamseweg, traject Jan Gijzenkade - Pol

Het asfalt van de Spaarndamseweg tussen de Jan Gijzenkade en Pol/Nieuwe Rijweg is aan vervanging toe. Daarom gaan we dit stuk vernieuwen en klaarmaken voor de toekomst. De rijbaan, tegelpaden, riolering en het wandelpad (langs het Spaarne) worden vernieuwd. Op het stuk weg dat binnen de bebouwde kom gaat de snelheid omlaag naar 30km per uur. Ook willen we het openbaar groen bij de woonboten opnieuw inrichten, waarbij de populieren plaats maken voor andere bomen vanwege hun slechte conditie. Daarnaast gaan we kijken wat de parkeerdruk in het gebied is, hoeveel parkeerplaatsen daar bij horen en wat dan de wenselijke plek daarvoor is. Hierbij overwegen we de mogelijkheid om de parkeerplaats bij de Vondelweg op te knappen of op te heffen zodat daar groen of water kan komen, uiteraard met oog voor de parkeerbehoefte in het gehele gebied.

Op onderstaande afbeelding is het projectgebied te zien. Het projectgebied loopt vanaf de kruising Spaarndamseweg / Jan Gijzenade tot Pol / Nieuwe Rijweg.

Projectgebied tussen Vondelweg en Pol.

Actueel

Planning

Inspraak en meedoen

Contact