Spaarndamseweg 74/78 (voormalige Carpet Right)

Ontwikkelaar Spaarndamseweg Ontwikkeling BV deed een stedenbouwkundige verkenning naar een sloop-nieuwbouwplan op de locatie van de voormalige Carpet Right met voornamelijk wonen en perifere detailhandel op de onderste verdiepingen. Perifere detailhandel is de verkoop van spullen die niet in een buurtwinkel of het centrum thuishoren.

Actueel

De ontwikkelaar diende een plan in bij de commissie Ontwikkeling (na communicatie met de buurt) op 7 december 2017. Dit plan is toen op bepaalde onderdelen afgekeurd door te commissie. Er werd besloten eerst de ontwikkelvisie Spaarndamseweg vast te stellen. Op 30 januari 2020 is de ontwikkelvisie vastgesteld.

De afgelopen periode is overlegd met de ontwikkelaar. In vervolg op de bezwaren van de commissie Ontwikkeling in 2017 is een aangepaste stedenbouwkundige verkenning is gedaan

  • De eerder bedachte bouwhoogte van bijna 40 meter is verlaagd naar 32 meter, met een kleiner aantal woningen
  • De toren slanker is geworden
  • Het zichtbaar parkeren op het dak is verdwenen
  • Het laden en lossen is niet meer aan de achterzijde.

Het resultaat van deze verkenning is in hoofdlijnen opgenomen in de vastgestelde ontwikkelvisie Spaarndamseweg en er is een startnotitie opgesteld door de gemeente. In de startnotitie wordt verder ingegaan op de nieuwe randvoorwaarden. En deze startnotitie is het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de plannen. Het college van burgemeester en wethouders keurde 24 maart 2020 de startnotitie goed. Bekijk de startnotitie (onder agendapunt 20). Deze is 9 april 2020 besproken door de raadscommissie Ontwikkeling. De commissie besloot toen dat de startnotitie als bespreekpunt naar de gemeenteraad doorgaat.

Planning

  • Stedenbouwkundig ontwerp: 3e kwartaal 2020
  • Uitgebreide Wabo procedure: 4e kwartaal 2020
  • Omgevingsvergunning: 4e kwartaal 2020
  • Uitvoering werkzaamheden: 2021/2022

Inspraak en meedoen

U kunt uw mening geven over de plannen op verschillende momenten in het proces. De ontwikkelaar informeert de omwonenden en andere belanghebbenden daar telkens over. Daarnaast kunt u tijdens de vergaderingen van de raadscommissie inspreken. De leden van de commissie horen dan uw mening, voordat zij de discussie over het plan starten. Vanwege het coronavirus kan inspreken nu alleen schriftelijk. Lees meer op de website van het gemeentebestuur. Uiteindelijk wordt in de gemeenteraad het besluit genomen over de plannen.

Documenten

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer J. Koster. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.