Spaarndamseweg 74/78 (voormalige Carpet Right)

Ontwikkelaar Spaarndamseweg Ontwikkeling BV deed een stedenbouwkundige verkenning naar een sloop-nieuwbouwplan op de locatie van de voormalige Carpet Right met voornamelijk wonen en perifere detailhandel op de onderste verdiepingen. Perifere detailhandel is de verkoop van spullen die niet in een buurtwinkel of het centrum thuishoren.

Actueel

Op 30 januari 2020 is de ontwikkelvisie Spaarndamseweg vastgesteld.

Het resultaat van een aangepaste stedenbouwkundige verkenning is in hoofdlijnen opgenomen in de vastgestelde ontwikkelvisie Spaarndamseweg en er is een startnotitie opgesteld door de gemeente. In de startnotitie wordt verder ingegaan op de nieuwe randvoorwaarden. En deze startnotitie is het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de plannen.

Het college van burgemeester en wethouders keurde 24 maart 2020 de startnotitie goed. Op 9 april 2020 is deze besproken door de raadscommissie Ontwikkeling. En uiteindelijk stelde de gemeenteraad de startnotitie vast op 23 april 2020 (onder agendapunt 21). De ontwikkelaar kan het plan nu uitwerken binnen de door de raad vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten.

Planning

  • Stedenbouwkundig ontwerp: 3e kwartaal 2020
  • Uitgebreide Wabo procedure: 4e kwartaal 2020
  • Omgevingsvergunning: 4e kwartaal 2020
  • Uitvoering werkzaamheden: 2021/2022

Inspraak en meedoen

U kunt uw mening geven over de plannen op verschillende momenten in het proces. De ontwikkelaar informeert de omwonenden en andere belanghebbenden daar telkens over. Daarnaast kunt u tijdens de vergaderingen van de raadscommissie inspreken. De leden van de commissie horen dan uw mening, voordat zij de discussie over het plan starten. Vanwege het coronavirus kan inspreken nu alleen schriftelijk. Lees meer op de website van het gemeentebestuur. Uiteindelijk wordt in de gemeenteraad het besluit genomen over de plannen.

Documenten

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer J. Koster. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.