Spaarndamseweg 13

Aan de Spaarndamseweg 13 staat een oud elektriciteitsgebouw (50 Kv station). Eigenaar 1828-V B.V. wil op deze locatie ongeveer 130 kleine huurwoningen bouwen voor jongeren tussen 18 en 28 jaar. Het worden appartementen voor 1- en 2 persoonshuishoudens met oppervlaktes van ongeveer 25 en 50 m2. Ongeveer 80% van de appartementen valt onder de sociale sector. Er komen ook parkeerplaatsen, een collectieve ruimte met fietsenberging en wasruimte, een lobby met collectieve ruimte voor wonen en werken, horeca en een gezamenlijke daktuin.

Actueel

De gemeente heeft de globale plannen voor de bouw opgenomen in de Ontwikkelvisie Spaarndamseweg (vastgesteld op 30 januari 2020 door de gemeenteraad). Daarna heeft de gemeente een startnotitie opgesteld met daarin de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met deze startnotitie. De commissie Ontwikkeling besprak de startnotitie 9 april 2020. Uiteindelijk stelde de gemeenteraad de startnotitie vast op 23 april 2020 (onder agendapunt 11). De eigenaar kan het plan nu uitwerken binnen de door de raad vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten. 

Planning

  • Startnotitie: 2e kwartaal 2020
  • Stedenbouwkundig Programma van Eisen 4e kwartaal 2020
  • Stedenbouwkundig ontwerp: 4e kwartaal van 2020
  • Anterieure verkoopovereenkomst : 4e kwartaal van 2020
  • Bestemmingsplan: 4e kwartaal 2021
  • Omgevingsvergunning: 4e kwartaal 2021
  • Uitvoering werkzaamheden: 2022/2023

Inspraak en meedoen

Op verschillende momenten in het proces kunt u uw mening geven over het plan. De eigenaar informeert de omwonenden over zijn plannen.

De volgende online bewonersbijeenkomst is op dinsdag 30 juni om 19.30 uur. Meer informatie hierover vindt u op de website van de ontwikkelaar.

Op 16 december 2019 was een 1e bijeenkomst waar de eigenaar zijn plannen heeft toegelicht. Op 31 maart 2020 was een 2e bijeenkomst naar aanleiding van de startnotitie. Vanwege het coronavirus was dit een digitale inloopavond. Een verslag van deze avond vindt u op de website van de ontwikkelaar.

Daarnaast kunt u tijdens de vergaderingen van de raadscommissie inspreken. De leden van de commissie horen dan uw mening, voordat zij het plan bespreken. Door het coronavirus kan inspreken nu alleen schriftelijk. Meer hierover leest u op de website van het gemeentebestuur. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen.

Documenten

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer J. Koster. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.