Spaarndam kademuren

Hoogheemraadschap van Rijnland start in het najaar van 2020 met het vervangen van de kademuren van de Kolksluis. Daarna worden de Woerdersluis en de Boezemsluis aangepaktn voor een veilige waterkering. 

Actueel

Contact