Sociaal

Er zijn subsidies voor initiatieven en creativiteit op het gebied van ontmoeten, sporten en diversiteitsbevordering.

Subsidie breedtesport

Subsidie sportgoederen

Subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties

Subsidie algemeen zelf- en belangenorganisaties

Subsidie algemeen

Subsidie aanvragen VOG vrijwilligersorganisaties

Leefbaarheid en initiatiefbudget

Corona initiatievenbudget