Sociaal

Er zijn subsidies voor initiatieven en creativiteit op het gebied van ontmoeten, sporten en diversiteitsbevordering.

Subsidie breedtesport

Breedtesport wil mensen (weer) in beweging krijgen. Ook het plezier om samen met anderen bezig te zijn, is belangrijk. Breedtesport is laagdrempelig. Het college stelt jaarlijks € 50.000 beschikbaar voor initiatieven die een bijdrage leveren aan het sportieve klimaat in Haarlem. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per aanvraag.

Wilt u subsidie aanvragen voor een sportactiviteit, die niet onder breedtesport valt? Kijk dan op de pagina Subsidie algemeen.

Aanvragen

www.haarlem.nl/subsidie-breedtesport/

Subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties

Deze subsidie is vooral bedoeld voor zelf- en belangenorganisaties die zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare Haarlemmers willen versterken. Deze organisaties bestaan uit vrijwilligers die zelf ook met dit probleem te maken hebben.

Het subsidieplafond voor 2020 is bereikt en het is niet meer mogelijk in 2020 nog aanvragen voor deze regeling in te dienen.

Subsidie algemeen zelf- en belangenorganisaties

Deze algemene regeling staat open voor alle Haarlemse vrijwilligersorganisaties en in de aanvraag kunnen ook huisvesting,- en organisatiekosten ten behoeve van de activiteiten worden meegenomen.
Vrijwilligersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten en projecten waarbij Haarlemmers met verschillende levensstijlen en opvattingen elkaar ontmoeten of waar deelnemers van de eigen groep toegerust en versterkt worden in hun zelfstandigheid waardoor ze vaker mee kunnen gaan doen in de samenleving. 

De indieningstermijn voor 2020 is gesloten. Voor 2021 kan er voor 1 oktober 2020 een aanvraag worden ingediend.

Aanvragen

U vindt het aanvraagformulier op de pagina Subsidie algemeen zelf- en belangenorganisaties.

Subsidie algemeen

U kunt een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs, sport en recreatie. Zowel particulieren als organisaties (sportverenigingen, de bibliotheek, peuterspeelzalen etc.) kunnen een aanvraag doen.

Aanvragen

www.haarlem.nl/subsidie-algemeen/

Subsidie aanvragen VOG vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties die voor hun vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen, krijgen dze kosten vaak vergoed van de Rijkoverheid. Voor vrijwilligersorganisaties die niet onder deze rijksregeling vallen, maar waarvan de vrijwilligers werken met jongeren en/of kwetsbare mensen, is er nu een subsidieregeling.  

Lees meer op de pagina Subsidie VOG vrijwilligers.

Subsidie sociale basis 2021

Organisaties en initiatieven die actief zijn in de Haarlemse sociale basis kunnen subsidie bij de gemeente aanvragen. De sociale basis bestaat uit inwoners, (bewoners)initiatieven, sociaal ondernemers en professionele organisaties in de Haarlemse samenleving, die bijdragen aan een sociale stad en leefbare wijken en buurten.

Aanvragen

Op de pagina Subsidie sociale basis 2021 leest u hoe u een subsidieaanvraag kunt doen.

Subsidie School in de Wijk (Brede School)

Er zijn subsidies voor initiatieven op het gebied van “brede school activiteiten (School in de Wijk)”, ontmoeten, sporten en diversiteitsbevordering.

Lees meer op de pagina Subsidie School in de Wijk

Leefbaarheid en initiatiefbudget

Er is ongeveer € 230.000 beschikbaar voor kleinschalige initiatieven uit de stad. Iedereen kan aanspraak maken op dit budget. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Leefbaarheid en Initiatiefraad.

U kunt het hele jaar door een aanvraag doen bij de Leefbaarheid en Initiatiefraad.

Aanvragen

www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget/