Sociaal

Er zijn subsidies voor initiatieven en creativiteit op het gebied van ontmoeten, sporten en diversiteitsbevordering.

Subsidie breedtesport

Subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties

Subsidie algemeen zelf- en belangenorganisaties

Subsidie algemeen

Subsidie aanvragen VOG vrijwilligersorganisaties

Subsidie School in de Wijk (Brede School)

Leefbaarheid en initiatiefbudget