Sloopvergunning

Als u een gebouw of een deel daarvan wilt slopen, dan kunt u meestal volstaan met een sloopmelding. In sommige gevallen heeft u een sloopvergunning nodig. De sloopmelding en sloopvergunning regelt u op Omgevingsloket.nl. Op deze website kunt u ook een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Aangevraagde en verleende vergunningen van de afgelopen 8 weken staan op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen. Op overheid.nl vindt u ook de eerder geplaatste bekendmakingen.

Omgevingsloket.nl

Voorwaarden

Kosten

Sloopvergunning of sloopmelding

Asbest

Afhandeling aanvraag

Inwerkingtreding

Bezwaar

Meerdere omgevingsvergunningen in 1 keer aanvragen

Monument slopen