Slachthuisterrein herontwikkeling

De gemeente wil de oude slachthuisgebouwen en het terrein tot herontwikkeling brengen. Doelstelling is het Slachthuisterrein een icoon van de buurt en de stad te maken met een duidelijk profiel en economisch duurzaam. Hierbij moet het culturele monumentale erfgoed behouden blijven.

Actueel

Het college van Burgemeester en wethouders heeft het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte Slachthuishof vrijgegeven voor inspraak.

Wilt u een reactie geven op het ontwerp? Dat kan tussen 6 maart en 17 april 2020. Kijk onder het tabblad inspraak hoe u dit kunt doen.

Informatieavond 19 maart gaat niet door

Alle geplande bijeenkomsten tot 6 april worden uitgesteld vanwege het coronavirus. De gemeente vindt het niet verstandig om in een groep bij elkaar te komen, ook al is het met minder dan 100 man. Wij zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is om op andere manieren de inwoners bij besluitvorming te betrekken. Of dit een realistische optie is en welke vorm dit krijgt, laten we u nog weten.

U kunt het ontwerp op deze projectpagina bekijken onder het tabblad documenten. Met vragen kunt u via het algemene nummer 14023 bellen naar de heer I. Dijk, procesmanager bij de gemeente Haarlem.

De inspraaktermijn van 6 weken blijft gehanteerd.

Inspraak tot en met 17 april 2020

Het voorlopig ontwerp (VO) voor de openbare ruimte op en rond het Slachthuisterrein is door het college van burgemeester en wethouders op 25 februari 2020 vrijgegeven voor inspraak.

De inspraakperiode loopt van 6 maart tot en met 17 april 2020.

Tijdens deze periode kunt u uw reactie op het VO indienen via projecten@haarlem.nl o.v.v. inspraak openbare ruimte Slachthuishof of per post via Postbus 511, 2003 PB Haarlem t.a.v. Afdeling PCM, Ivar Dijk, onderwerp: inspraak openbare ruimte Slachthuishof.

Beantwoording van de inspraakreacties wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van de indieners. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen van uw reactie.

U krijgt niet direct antwoord op uw ingezonden reactie. Alle antwoorden op inspraakreacties worden eerst naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd, en daarna naar alle mensen die een reactie hebben gegeven.

Bekijk het VO (pdf, 5,7 MB).

Het VO ligt ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u het VO inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14 023.

Op donderdag 19 maart is de gemeente in het café op het Slachthuisterrein om meer informatie te geven over het inspraakproces. Daar is het voorlopig ontwerp ook in te zien. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnenlopen.

Planning

Het voorlopig ontwerp openbare ruimte Slachthuishof ligt tot en met 17 april ter inzage. Mensen kunnen tot die datum een reactie geven. Daarna worden alle inspraakreacties beoordeeld en mogelijk verwerkt. Er komt een nota van beantwoording die eerst naar het college van burgemeester en wethouders wordt gestuurd en daarna openbaar wordt gemaakt.

Als het college akkoord is met het aangepaste voorlopig ontwerp, wordt het omgezet in een definitief ontwerp dat door de ontwikkelaar kan worden uitgevoerd. De openbare ruimte wordt als laatst aangelegd (naar verwachting over 2 tot 3 jaar).

Documenten

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer I. Dijk. Voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Achtergrond

Op 7 november 2018 heeft de gemeente bekend gemaakt dat ontwikkelaar BPD en bouwbedrijf De Nijs de Europese aanbestedingsprocedure hebben gewonnen. Zij willen het Slachthuisterrein ontwikkelen tot het Slachthuishof waar ruimte is voor woningen, werk, horeca, culturele voorzieningen en het popcentrum. BPD/De Nijs begint in de uitvoering van de plannen met het popcentrum. De buurt wordt door middel van participatie betrokken bij de ontwikkeling.

Inspraak

Het voorlopig ontwerp (VO) voor de openbare ruimte op en rond het Slachthuisterrein is door het college van burgemeester en wethouders op 25 februari 2020 vrijgegeven voor inspraak.

De inspraakperiode loopt van 6 maart tot en met 17 april 2020.

Tijdens deze periode kunt u uw reactie op het VO indienen via projecten@haarlem.nl o.v.v. inspraak openbare ruimte Slachthuishof of per post via Postbus 511, 2003 PB Haarlem t.a.v. Afdeling PCM, Ivar Dijk, onderwerp: inspraak openbare ruimte Slachthuishof.

Beantwoording van de inspraakreacties wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van de indieners. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen van uw reactie.

U krijgt niet direct antwoord op uw ingezonden reactie. Alle antwoorden op inspraakreacties worden eerst naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd, en daarna naar alle mensen die een reactie hebben gegeven.

Bekijk het VO (pdf, 5,7 MB).