Slachthuisterrein herontwikkeling

De gemeente wil de oude slachthuisgebouwen en het terrein tot herontwikkeling brengen. Doelstelling is het Slachthuisterrein een icoon van de buurt en de stad te maken met een duidelijk profiel en economisch duurzaam. Hierbij moet het culturele monumentale erfgoed behouden blijven.

Actueel

Het ontwerp van het Slachthuishof is in volle gang. Voor en tijdens de werkzaamheden aan het Slachthuisterrein worden er verschillende kleine evenementen georganiseerd. Met deze zogenoemde placemaking op het terrein krijgen bezoekers al iets van de sfeer mee die in het uiteindelijke Slachthuishof terug zal komen. Op www.slachthuisterrein.nl is de programmering te vinden.

Planning

BPD/DeNijs heeft met de gemeente een optieovereenkomst gesloten, waarbij tot medio april 2020 de grond en enkele opstallen in bruikleen heeft van de gemeente Haarlem. Als alles volgens planning verloopt, kopen zij daarna de grond en opstallen met uitzondering van het deel van het Slachthuis waar het Popcentrum in komt.

De ontwikkeling van het Slachthuishof betreft meerdere trajecten. Het betreft de ontwikkeling van het popcentrum; de ontwikkeling van de monumentale panden; de ontwikkeling van 160 nieuwbouwwoningen en de ontwikkeling van het openbaar gebied op en rondom het Slachthuis.

Het Popcentrum wordt als eerste gerealiseerd. Hiervoor heeft BPD/De Nijs inmiddels een definitief ontwerp opgesteld en ter toetsing ingediend bij de gemeente. De ontwerpen  voor de monumentale bebouwing en de nieuwbouw volgen op korte termijn.

De ontwerpen passen binnen het geldende bestemmingsplan. Er is geen inspraak mogelijk op deze ontwerpen. Wel kan er bij de aanvraag omgevingsvergunning, die nodig is om te kunnen bouwen, bezwaar worden aangetekend.

De aanvraag omgevingsvergunning voor het popcentrum wordt in januari 2020 verwacht.

Start bouw en renovatie wordt vanaf zomer 2020 verwacht.

BPD/De Nijs werken parallel aan het ontwerp van de openbare ruimte. Het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 worden aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Indien het college ermee instemt wordt dit ontwerp ter visie gelegd voor inwoners van Haarlem.

Documenten

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer I. Dijk. Voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Achtergrond

Op 7 november 2018 heeft de gemeente bekend gemaakt dat ontwikkelaar BPD en bouwbedrijf De Nijs de Europese aanbestedingsprocedure hebben gewonnen. Zij willen het Slachthuisterrein ontwikkelen tot het Slachthuishof waar ruimte is voor woningen, werk, horeca, culturele voorzieningen en het popcentrum. BPD/De Nijs begint in de uitvoering van de plannen met het popcentrum. De buurt wordt door middel van participatie betrokken bij de ontwikkeling.