Slachthuisbuurt Zuidstrook

De gemeente Haarlem werkt samen met woningbouwcorporaties Ymere, Elan en Pré Wonen aan het herstructureren van de Zuidstrook van de Slachthuisbuurt. Het gebied is opgedeeld in 5 blokken. De bouw van Blok I, III en IV is klaar en de openbare ruimte rond deze blokken is opnieuw ingericht. Blok II is eigendom van de gemeente wordt binnenkort verkocht ten behoeve van woningbouw. Blok V is aanbouw.

Blok II

De gemeente heeft het kavel op de kruising van de Schipholweg en de Prins Bernhardlaan aan de kant van de Slachthuisbuurt verkocht aan de HBB Group. Zij bouwen 90 appartementen in de middeldure huursector naar ontwerp van FARO architecten uit Lisserbroek. Met deze  90 appartementen in de middeldure huursector wordt een impuls gegeven aan de mogelijkheid tot doorstroming uit de sociale woningen in de Slachthuisbuurt. Kijk voor meer informatie over het plan op www.hbbgroep.nl/project/link-haarlem/.

De bouw start naar verwachting in 2020. Na de bouw wordt de openbare ruimte heringericht inclusief het park op de hoek Prins Bernardlaan/ Schipholweg volgens het vastgestelde definitief ontwerp.

Blok V

Elan Wonen ontwikkelt Blok V in samenwerking met Huib Bakker Bouw. Het project heet Hof van Leij en is opgebouwd uit 2 delen: Va en Vb.
Bouwdeel Va ligt direct aan de Schipholweg. Dit bouwdeel wordt bijna volledig ingevuld met sociale woningbouw. Er komen 130 zelfstandige woningen met gemeenschappelijke ruimten. 77 daarvan zijn bedoeld voor ouderen met een zorgindicatie en 15 voor verstandelijk gehandicapten. Daarnaast komen 21 sociale huurwoningen. Ook biedt het gebouw ruimte voor de zorginstellingen Zorgbalans, SIG en Dock.
Bouwdeel Vb ligt aan de zijde van de Hannie Schaftstraat. Hier komen 21 vrije sector koopwoningen.

De bouw is gestart en wordt medio 2020 afgerond. Daarna volgt de herinrichting van de openbare ruimte.

Voor meer informatie zie de website van Elan Wonen.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer S. Bukman. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.