Slachthuisbuurt Zuidstrook

De gemeente Haarlem werkt samen met woningbouwcorporaties Ymere, Elan en PrĂ© Wonen aan het herstructureren van de Zuidstrook van de Slachthuisbuurt. Het gebied is opgedeeld in verschillende blokken. De bouw van Blok I, III en IV is klaar en de openbare ruimte rond deze blokken is opnieuw ingericht. Blok II is eigendom van de gemeente en wordt binnenkort verkocht voor woningbouw. Blok V is aanbouw. Voor blok VI t/m VIII van Elan Wonen worden plannen gemaakt. 

Blok II

De gemeente heeft het kavel op de kruising van de Schipholweg en de Prins Bernhardlaan aan de kant van de Slachthuisbuurt verkocht aan de HBB Group. Zij bouwen 90 appartementen in de middeldure huursector naar ontwerp van FARO architecten uit Lisserbroek. Met deze  90 appartementen in de middeldure huursector wordt een impuls gegeven aan de mogelijkheid tot doorstroming uit de sociale woningen in de Slachthuisbuurt. Kijk voor meer informatie over het plan op www.hbbgroep.nl/project/link-haarlem/.

De bouw start naar verwachting in 2020. Na de bouw wordt de openbare ruimte heringericht inclusief het park op de hoek Prins Bernardlaan/ Schipholweg volgens het vastgestelde definitief ontwerp.

Blok V

Elan Wonen ontwikkelt Blok V in samenwerking met Huib Bakker Bouw. Het project heet Hof van Leij en is opgebouwd uit 2 delen: Va en Vb.
Bouwdeel Va ligt direct aan de Schipholweg. Dit bouwdeel wordt bijna volledig ingevuld met sociale woningbouw. Er komen 130 zelfstandige woningen met gemeenschappelijke ruimten. 77 daarvan zijn bedoeld voor ouderen met een zorgindicatie en 15 voor verstandelijk gehandicapten. Daarnaast komen 21 sociale huurwoningen. Ook biedt het gebouw ruimte voor de zorginstellingen Zorgbalans, SIG en Dock.
Bouwdeel Vb ligt aan de zijde van de Hannie Schaftstraat. Hier komen 21 vrije sector koopwoningen.

De bouw is gestart en wordt medio 2020 afgerond. Daarna volgt de herinrichting van de openbare ruimte.

Voor meer informatie zie de website van Elan Wonen.

Blok VI t/m VIII

Elan Wonen heeft eind 2017 de planvorming voor de J.J. Hamelinkstraat, de blokken VI t/m VIII uit de visie van de Slachthuisbuurt Zuidstrook, opnieuw opgestart. De bestaande 148 sociale portiekwoningen worden gesloopt en maken plaats voor 297 nieuwe woningen. Er komen vooral sociale huurwoningen (198). Daarnaast komen er 42 huurappartementen voor de vrije sector. Ook komen er 31 woonwerkwoningen en 26 woningen met een tuin.

Eind december 2019 heeft de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit positief geadviseerd op het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan. Op dit moment werkt Elan Wonen het voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan uit tot een definitief bouwplan. Er worden onderzoeken uitgevoerd om de omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. 

Tegelijk werken de gemeente en Elan Wonen samen aan een voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte. De plannen voor de openbare ruimte worden later dit jaar aan bewoners en belanghebbenden gepresenteerd en na goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders ter inzage gelegd. 

Planning

  • Start sloopwerkzaamheden: 1e kwartaal van 2021
  • Start bouw: 2e kwartaal 2021
  • Verwachte oplevering eerste woningen: 1e kwartaal 2023   

Kijk voor meer informatie op de website van Elan Wonen

Contact

Procesmanager blok II & V voor de gemeente Haarlem is de heer S. Bukman. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Procesmanager blok VI t/m VII voor de gemeente Haarlem is de heer S. Poot. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.