Seksinrichting of escortbedrijf

Wilt u een seksinrichting of een escortbedrijf starten of overnemen? Dan heeft u een exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf nodig. Het aanvraagformulier en het Bibob-vragenformulier met alle gevraagde bijlagen moet u persoonlijk inleveren in de publiekshal. Voor het inleveren van de formulieren en bijlagen maakt u een afspraak met het formulier onder het kopje Meer informatie.

Vergunning seksinrichting aanvragen Lever het formulier en de bijlagen persoonlijk in bij de publiekshal

Voorwaarden

Alleen degene die de inrichting exploiteert en/of de beheerder van de inrichting is, kan de aanvraag doen.

De aanwezigheid van de seksinrichting moet passen in het geldende bestemmingsplan. De aanwezigheid van de seksinrichting mag geen ernstige gevolgen hebben voor de openbare orde of het woon- en leefklimaat.

U moet een vergunning aanvragen als:

 • u een seksinrichting of een escortbedrijf start of overneemt
 • de ondernemingsvorm wijzigt.

De gemeente neemt uw aanvraag pas in behandeling als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en met alle gevraagde bijlagen en het ingevulde Bibob-vragenformulier door u persoonlijk is ingeleverd in de publiekshal. Voor het inleveren van de formulieren en bijlagen maakt u een afspraak met het formulier onder het kopje Informatieverzoek vooraf.

Bibob-vragenformulier (pdf)

Vergunningsplichtige bedrijven

De volgende bedrijven gelden als seksinrichting en hebben ook een vergunning nodig:

 • raamprostitutiebedrijf
 • escortbedrijf
 • seksbioscoop
 • seksautomatenhal
 • sekstheater een parenclub of een besloten huis (eventueel in combinatie met)
 • een erotische massagesalon

Mogelijke andere vergunningen

Uw bedrijf is misschien meldingsplichtig volgens de Wet milieubeheer.

Melding Wet milieubeheer doen (Activiteitenmodule)

Intrekken vergunning

De gemeente trekt de vergunning in als:

 • onjuiste gegevens zijn verstrekt
 • de inrichting of beheerder niet langer aan de eisen voldoet
 • een beheerder niet in de vergunning genoemd staat
 • het bedrijf een gevaar of een verstoring oplevert voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of het woon- en leefklimaat in de omgeving van het bedrijf
 • wordt gehandeld in strijd met de voorschriften in de vergunning
 • de omstandigheden of inzichten zo zijn gewijzigd dat de vergunning nu zou worden geweigerd
 • dat volgens de Wet Bibob nodig is.

Er worden ook eisen gesteld aan het bedrijfspand.

Wijziging beheerder

U kunt een wijziging beheerder aangeven via het aanvraagformulier (bij vraag 3). U kunt de wijziging schriftelijk doorgeven:

Gemeente Haarlem
Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving
Postbus 511
2003 PB  Haarlem

Kosten

Nieuwe aanvraag

De tarieven voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag zijn:

 • seksinrichting: € 730
 • escortbedrijf: € 469

Kosten wijzigen vergunning

De tarieven voor het wijzigen van de vergunning bij verandering van het beheer zijn:

 • seksinrichting, per beheerder met een maximum van 3: € 216
 • escortbedrijf, per beheerder met een maximum van 3: € 216

Handige link

Wet Bibob (Dienst Justis)

Meer informatie

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het formulier Informatieverzoek. Sla het ingevulde formulier op en verstuur het per e-mail naar vragenformulier@haarlem.nl. Als u het formulier niet opslaat kunnen de ingevulde gegevens na verzending niet goed zichtbaar zijn. Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.

Informatieverzoek (pdf)