Schulddienstverlening

Heeft u problemen met het beheren van uw financiën of heeft u schulden? Dan is het belangrijk dat u hulp zoekt. De afdeling Schulddienstverlening kan u ondersteunen met bijvoorbeeld budgetbeheer, schuldbemiddeling en een cursus 'Grip op geld'. Uw persoonlijke inzet is nodig voor het slagen van schulddienstverlening. U kunt schulddienstverlening online aanvragen. In het formulier wordt gevraagd om uw Burgerservicenummer (BSN), inkomensgegevens en woonlasten. Bent u afgesloten van energie of bent u ontruimd, dan stuurt u hiervan een bewijsstuk mee. Zorg ervoor dat u deze gegevens bij de hand heeft.

Schulddienstverlening aanvragen Lees de voorwaarden goed door.

In aanmerking komen voor schulddienstverlening

Om in aanmerking te komen voor schulddienstverlening moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen. Als u hieraan niet voldoet, heeft het geen zin om verder te gaan met de aanvraag.

 • U bent inwoner van de gemeente Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude of Heemstede.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Uw eventuele partner is 18 jaar of ouder.
 • Inkomen:
  U en/of uw partner moet een inkomen hebben op minimaal bijstandsniveau. Is uw inkomen lager, dan moet u ervoor zorgen dat uw inkomen op bijstandsniveau komt. Een toelage van DUO geldt niet als inkomen voor schulddienstverlening.
 • Echtscheiding:
  Zit u in een echtscheidingsprocedure? Als uw echtscheiding is ingeschreven in het huwelijksregister kunt u uw aanvraag schulddienstverlening indienen.
 • Eigen woning met hypotheek:
  Ook met een eigen woning kunt u zich aanmelden voor schulddienstverlening. Uw inkomsten en uitgaven moeten wel in verhouding zijn, zodat u uw schulden kunt afbetalen.
 • Voormalig zelfstandig ondernemer:
  Als uw onderneming in de afgelopen 5 jaar is beëindigd, moet uw onderneming uitgeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. De slotbalans is opgemaakt en/of de aangifte inkomstenbelasting is afgerond. U moet daarnaast over voldoende inkomen beschikken.
 • Zelfstandig ondernemer:
  Wilt u weten of uw onderneming levensvatbaar is? Vul de aanvraag in en er wordt contact met u opgenomen. Als uw bedrijf naar uw mening niet meer levensvatbaar is, moet u uw bedrijf eerst uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. De slotbalans is opgemaakt en/of de aangifte inkomstenbelasting is afgerond. U moet daarnaast over voldoende inkomen beschikken.

Om in aanmerking te komen voor schulddienstverlening moet u ook:

 • instemmen met toetsing door de gemeente bij Bureau Krediet Registratie (BKR)
 • uw gegevens zelf opvragen bij de BKR. Dit kan bij iedere bank in Nederland, ook als u er geen klant bent. U kunt ook online uw gegevens opvragen.

Gegevens opvragen bij BKR

Folder Schulddienstverlening (pdf, 370 kb)

Persoonlijke inzet

Het slagen van de schulddienstverlening hangt af van uw persoonlijke inzet:

 • U doet er alles aan om zoveel mogelijk af te lossen aan de schuldeisers
 • U mag geen nieuwe schulden maken
 • Aandacht voor de oorzaak van de problemen is een belangrijk onderdeel van het schulddienstverleningstraject
 • U en uw eventuele huisgenoten moeten uiteindelijk zelf uw geldzaken kunnen beheren
 • U bent en blijft zelf verantwoordelijk.

Gegevensuitwisseling

Met het indienen van de aanvraag machtigt u de afdeling Schulddienstverlening om informatie in te winnen bij derden en om informatie te verstrekken aan derden. Uw gegevens kunnen gebruikt worden om de uitwisseling van gegevens met andere databases mogelijk te maken, als dit nodig is voor de afhandeling van de aanvraag.

Informatieplicht

U moet alle benodigde informatie geven. U geeft wijzigingen in uw persoonlijke situatie meteen door. Bijvoorbeeld wijzigingen in uw woon- of gezinssituatie, uw inkomsten, uw vermogen of uw werksituatie.

Soorten schulddienstverlening

Een schulddienstverlener bespreekt met u wat u kunt verwachten en aan welke voorwaarden u moet voldoen als u hulp wilt. Uw persoonlijke omstandigheden worden in kaart gebracht. U krijgt advies over welke hulp het beste bij u past.

Producten van de afdeling Schulddienstverlening:

 • budgetbeheer
 • schuldbemiddeling
 • verwijzing Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
 • stabilisatie. Stabilisatie betekent dat uw kosten voor vaste lasten zoals woonruimte, gas, water en licht en de ziektekostenverzekering betaald blijven worden. Voor betalingsachterstanden voor vaste lasten wordt met de schuldeisers een regeling getroffen.
 • cursus 'Grip op geld'
 • NewFuture. NewFuture is het pilotproject van de gemeente Haarlem en Zandvoort dat een aantal jongeren (18-27 jaar) uit deze gemeenten die in financiële problemen zitten gaat helpen. In dit project koopt de gemeente hun schulden op. Met de jongere in de pilot wordt een passende afbetalingsregeling getroffen en er wordt een traject afgesproken om concreet aan de slag te gaan met werk of opleiding. NewFuture werkt hiervoor samen met een aantal maatschappelijke organisaties en sociale ondernemers. In dit project staat maatwerk centraal. Voor vragen kunt u een mail sturen naar: newfuture@haarlem.nl. Als hulpverlener kunt u voor uw klant via bovenstaande button een aanvraag indienen.  

Aanmelden voor Budgetondersteuning op Maat, BooM

Heeft u moeite met het beheren van uw geld? Staat u onder beschermingsbewind of zit u in een minnelijke schuldregeling of WSNP (wettelijke schuldsanering natuurlijke personen) en wilt u meer zelf doen? Dan kan BooM u helpen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de ondersteuning.

Baas over eigen portemonnee met BooM

De afdeling Schulddienstverlening van de gemeente Haarlem verzorgt Budgetondersteuning op Maat. Een budgetcoach helpt u bij het beheer van uw inkomsten en uitgaven. Samen bekijkt u hoeveel u kunt uitgeven en zelfs hoe u kunt sparen. De budgetcoach kan u helpen met betalingsregelingen en zoekt samen met u naar hulp of ondersteuning die bij uw situatie past. Het doel is dat u weer baas bent over uw eigen portemonnee. 

Voorwaarden

U bent

 • inwoner van de gemeente Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude of Heemstede
 • 18 jaar of ouder en
 • uw inkomen is maximaal 115 % van de bijstandsnorm. Bekijk hiervoor het overzicht van uitkeringsbedragen.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar budgetcoaching@haarlem.nl.

Aanmelden voor BooM 

Preventie

De schulddienstverlener probeert samen met u te voorkomen dat u in de toekomst opnieuw in de financiële problemen raakt. De preventiemedewerkers geven voorlichting over geldzaken aan jongeren, gedetineerden, statushouders en mensen met een minimuminkomen. Voor klanten van de afdeling Schulddienstverlening is er de verplichte cursus 'Grip op geld'.

Folder Grip op geld (pdf)

Cursus 'Grip op geld'

Voor klanten van de afdeling Schulddienstverlening is er de verplichte cursus 'Grip op geld'. In deze cursus komen verschillende soorten uitgaven aan bod. Ook leren cursisten te budgetteren door bijvoorbeeld een begroting te maken. En zij krijgen inzicht in welke inkomensondersteunende voorzieningen er voor hen zijn.

Mensen met een minimuminkomen weten niet altijd welke inkomensondersteunende voorzieningen er zijn. Zij lopen daardoor inkomsten mis. De cursus duurt 3 dagdelen. Uw schulddienstverlener kan u meer over deze cursus vertellen.

Lees meer over de cursus in de flyer 'Grip op geld'.

Aanmelden kan via het e-mailadres: voorkomschulden@haarlem.nl.

Crisismelding

Als uw woning ontruimd dreigt te worden of afgesloten van gas, water of licht, dan is er sprake van een crisis. Voor een crisismelding kunt u elke werkdag terecht van 9.00 tot 16.00 uur aan de balie van de publiekshal aan de Zijlvest 39 (in de Raakspoort).

Met een crisismelding wordt geprobeerd de gevolgen van de crisis te beperken. U kunt een crisis voorkomen door tijdig een aanvraag voor schulddienstverlening in te dienen.

Stichting Humanitas

De afdeling Schulddienstverlening werkt nauw samen met de stichting Humanitas. Medewerkers van Humanitas kunnen u ondersteunen met uw administratie.

Humanitas Zuid-Kennemerland

Folder minimaregelingen

De gemeente Haarlem heeft een brochure met alle financiële regelingen voor inwoners met een laag inkomen:
Folder Extra's voor Haarlemmers met een krappe beurs (pdf)

Voor inwoners van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Heemstede:
Folder Hulp bij een laag inkomen (pdf)

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.
Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.

Links