Schoterweg schoon en veilig

De gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst werken samen voor een veilige en leefbare omgeving en een eerlijk ondernemersklimaat op en rondom de Schoterweg.

Aanpak

De aanpak is gestart in 2015 en richt zich op delen van de Transvaal- en de Frans Halsbuurt. Gemeente, Openbaar Ministerie, politie en Belastingdienst werken samen om de - vaak onzichtbare - criminaliteit aan te pakken. Regelmatig wordt op straat afval gedumpt en in sommige buurten spelen zich ongewenste zaken af, zoals gokken, illegale kamerverhuur,  drugsteelt en drugshandel.
Wat onzichtbaar is lijkt misschien niet heel erg. Maar geld dat door fraude ten onrechte wordt uitgekeerd gaat ten koste van de belastingbetaler. En hennepteelt of illegale kamerverhuur waarbij niet de juiste  brandveiligheidsmaatregelen zijn genomen, levert brandgevaarlijke situaties op.

Melden

Bewoners en ondernemers wordt gevraagd om mee te helpen aan een schone en veilige buurt. Ziet u iets vreemds in uw straat of buurt? Meld dit altijd.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Meldingen via de gemeente over veiligheid en overlast gaan naar de Meldcentrale Handhaving. De Meldcentrale stuurt een handhaver naar de locatie om te kijken wat er aan de hand is. De handhaver kan het probleem soms direct oplossen, of anders actie ondernemen om te zorgen dat het opgelost wordt.
Meldt u bij de politie, dan onderzoekt de politie Haarlem de melding in alle gevallen. Meestal merkt u hier niets van omdat politieonderzoeken vaak onopvallend gebeuren.

Onderhoud op straat

Samen houden wij de wijk schoon en veilig. Heeft u klachten over foutgeparkeerde auto’s, campers/caravans, zwerfvuil, hondenpoep, te vroeg aangeboden afval/afvalzakken, schade aan ondergrondse containers, fietswrakken, straatverlichting, wegdek, stoeptegels, verkeersborden, wegmarkering, omgevallen bomen, overhangend groen of het innemen van openbare grond?

Overlast/criminaliteit

De gemeentelijke handhavers werken nauw samen met de politie Haarlem. Handhavers controleren
op verkeerd geparkeerde auto’s, afval op straat en overlast door hangjongeren of horeca. Ziet u mensen die zich verdacht of hinderlijk gedragen? Handhavers mogen een bekeuring uitschrijven. U herkent ze aan hun uniform. Ziet u ze in uw wijk en wilt u iets doorgeven, spreek ze gerust aan. Dat geldt natuurlijk ook voor de wijkagent. Neem direct contact op met de politie bij brandgevaar, criminaliteit of een misdrijf. Anoniem melden kan ook.

Buurt WhatsApp

Met een Buurt WhatsApp-groep kunnen buurtbewoners een bericht naar elkaar sturen als zij
een verdachte situatie in hun wijk zien. U kunt u aanmelden bij een Whatsapp-groep in uw
wijk, of zelf een groep oprichten. Kijk op www.haarlem.nl/buurtwhatsapp-groep-starten. De
gemeente kan borden in wijken met een Buurt WhatsApp-groep plaatsen.

Activiteiten in de wijk

Een buurt wordt aantrekkelijker als je elkaar kent. En kennismaken met buurtbewoners kan
bijvoorbeeld tijdens de activiteiten die Dock (een welzijnsorganisatie in uw buurt) aanbiedt,
zoals samen eten, sporten of computerles. Op de website van Dock staat voor Haarlem Noord een overzicht van alle activiteiten. Contact met projectleider Michiel Groothuis: bel 06 1817 8428 of e-mail naar mgroothuis@dock.nl.
Behalve Dock zijn er ook bewonersinitiatieven en andere organisaties actief in Noord, zoals Ecosol Effect, Zorgbalans en de speeltuinverenigingen.

Sociaal Wijkteam

Een veilig gevoel in de buurt, wordt groter als je jezelf sterk voelt. In de hele stad zijn er ‘sociaal
wijkteams’. Zij signaleren of mensen hulp kunnen gebruiken. Zo kan het sociaal wijkteam helpen
om in een moeilijke situatie het overzicht terug te krijgen. Denk aan schulden, afnemende gezondheid, langdurige werkloosheid, gebrek aan dagbesteding, woonvragen of moeizame familie- en buurrelaties. Heeft u behoefte aan hulp, of maakt u zich zorgen over een van uw buren?
U kunt het sociaal wijkteam bellen via 023 543 0990, e-mailen wijkteam-noord2@haarlem.nl of opzoeken in Ontmoetingscentrum De Schakel, Pijnboomstraat 17.
Het sociaal wijkteam heeft iedere dinsdag spreekuur aan de Cronjéstraat 1a. Lees hierover meer onder het kopje Spreekuren Cronjéstraat 1a.

Spreekuren Cronjéstraat 1a

Gemeente Haarlem biedt normaal gesproken samen met de organisaties !WOON en DOCK spreekuren en activiteiten aan voor bewoners van de Transvaal- en Frans Halsbuurt in de Cronjéstraat 1a. Alle geplande bijeenkomsten  en spreekuren tot 6 april worden uitgesteld vanwege het coronavirus. De gemeente vindt het niet verstandig om in een groep bij elkaar te komen, ook al is het minder dan 100 mensen.

Het team van het sociaal wijkteam blijft voor u beschikbaar per e-mail via wijkteam-noord2@haarlem.nl en per telefoon via 023 543 0996.

DOCK heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor deze periode. Voelt u zich alleen, heeft u behoefte om met iemand te praten? Heeft u hulp nodig nu u niet terecht kunt bij een van de wijkcentra? Bel DOCK op werkdagen tussen 11.00 en 13.00 uur via de telefoonlijn Altijd Contact, 088 - 855 5195. Daar zitten medewerkers van verschillende organisaties uit Haarlem om met u te praten en samen met u te zoeken naar oplossingen.

Meldingen aan uw wijkhandhaver kunt u doorgeven aan de Meldcentrale van Handhaving via 023 511 4950.

Documenten