Schoterweg schoon en veilig

De gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst werken samen voor een veilige en leefbare omgeving en een eerlijk ondernemersklimaat op en rondom de Schoterweg.

Melden aan Handhaving, politie, Spaarnelanden, sociaal wijkteam

Bewoners en ondernemers wordt gevraagd om mee te helpen aan een schone en veilige buurt. Ziet u iets vreemds in uw straat of buurt? Meld dit altijd.

Wat gebeurt er met uw melding?

Meldingen via de gemeente over veiligheid en overlast gaan naar de Meldcentrale Handhaving. De Meldcentrale stuurt een handhaver naar de locatie om te kijken wat er aan de hand is. De handhaver kan het probleem soms direct oplossen, of anders actie ondernemen om te zorgen dat het opgelost wordt. Meldt u bij de politie, dan onderzoekt de politie Haarlem de melding in alle gevallen. Meestal merkt u hier niets van omdat politieonderzoeken vaak onopvallend gebeuren.

Onderhoud op straat

Samen houden wij de wijk schoon en veilig. Heeft u klachten over foutgeparkeerde auto’s, campers/caravans, zwerfvuil, hondenpoep, te vroeg aangeboden afval/afvalzakken, schade aan ondergrondse containers, fietswrakken, straatverlichting, wegdek, stoeptegels, verkeersborden, wegmarkering, omgevallen bomen, overhangend groen of het innemen van openbare grond?

Overlast/criminaliteit

De gemeentelijke handhavers werken nauw samen met de politie Haarlem. Handhavers controleren op verkeerd geparkeerde auto’s, afval op straat en overlast door hangjongeren of horeca. Ziet u mensen die zich verdacht of hinderlijk gedragen? Handhavers mogen een bekeuring uitschrijven. U herkent ze aan hun uniform. Ziet u ze in uw wijk en wilt u iets doorgeven, spreek ze gerust aan. Dat geldt natuurlijk ook voor de wijkagent. Neem direct contact op met de politie bij brandgevaar, criminaliteit of een misdrijf. Anoniem melden kan ook.

Sociaal wijkteam

Een veilig gevoel in de buurt, wordt groter als u uzelf sterk voelt. In de hele stad zijn er ‘sociaal wijkteams’. Zij signaleren of mensen hulp kunnen gebruiken. Zo kan het sociaal wijkteam helpen om in een moeilijke situatie het overzicht terug te krijgen. Denk aan schulden, afnemende gezondheid, langdurige werkloosheid, gebrek aan dagbesteding, woonvragen of moeizame familie- en buurrelaties. Heeft u behoefte aan hulp, of maakt u zich zorgen over een van uw buren? Het sociaal wijkteam is voor u beschikbaar per e-mail via wijkteam-noord2@haarlem.nl en per telefoon via 023 543 0996. U kunt het sociaal wijkteam ook opzoeken in wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2.

Buurt WhatsApp

Met een Buurt WhatsApp-groep kunnen buurtbewoners een bericht naar elkaar sturen als zij een verdachte situatie in hun wijk zien. U kunt u aanmelden bij een Whatsapp-groep in uw wijk, of zelf een groep oprichten. Kijk op www.haarlem.nl/buurtwhatsapp-groep-starten. De gemeente kan borden in wijken met een Buurt WhatsApp-groep plaatsen.

Spreekuren Cronjéstraat 1a van DOCK en !WOON

Gemeente Haarlem organiseert samen met de organisaties !WOON en DOCK spreekuren en activiteiten in de Cronjéstraat 1a voor inwoners van de Transvaal- en Frans Halsbuurt. Doordat er weinig ruimte is, kunt u alleen op afspraak langskomen (door de coronamaatregelen). Ook kunt zich tijdens de spreekuren bij de deur aanmelden. 

DOCK

DOCK heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor deze coronaperiode. Voelt u zich alleen, heeft u behoefte om met iemand te praten? Heeft u hulp nodig nu u niet terecht kunt bij een van de wijkcentra? Bel DOCK op werkdagen tussen 11.00 en 13.00 uur via de telefoonlijn Altijd Contact, 088 - 855 5195. Daar zitten medewerkers van verschillende organisaties uit Haarlem om met u te praten en samen met u te zoeken naar oplossingen. Daarnaast houdt DOCK iedere donderdag spreekuur tussen 16.00 en 18.00 uur.

!WOON

!WOON helpt u met alle vragen over huren en wonen tijdens de spreekuren: iedere woensdag tussen 18.00 en 20.00 uur en iedere donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 020 523 0130 of door u bij de deur aan te melden tijdens de spreekuren.

Achtergrond

De gemeente, Openbaar Ministerie, politie en Belastingdienst werken samen om de - vaak onzichtbare - criminaliteit aan te pakken in de Transvaal- en de Frans Halsbuurt. Regelmatig wordt op straat afval gedumpt en in sommige buurten spelen zich ongewenste zaken af, zoals gokken, illegale kamerverhuur,  drugsteelt en drugshandel.
Wat onzichtbaar is lijkt misschien niet heel erg. Maar geld dat door fraude ten onrechte wordt uitgekeerd gaat ten koste van de belastingbetaler. En hennepteelt of illegale kamerverhuur waarbij niet de juiste brandveiligheidsmaatregelen zijn genomen, levert brandgevaarlijke situaties op.