Schoteroog energielandschap

Op Schoteroog, grenzend aan bedrijventerrein Waarderpolder, heeft de gemeente de ambitie om een energielandschap te realiseren. Er zijn voorlopig twee initiatiefnemers die invulling willen geven aan het energielandschap. Dat zijn de eigenaar van de bestaande windmolens, Noord-Noordwest Wind B.V. (NNW) en de beheerder van de afvalstort Schoteroog , NV Afvalzorg. De eigenaar van de windmolens ziet mogelijkheden de windmolens te vervangen en komt met een plan. NV Afvalzorg heeft plannen om een zonneweide aan te leggen op Schoteroog. 

Beide plannen dragen bij aan het lokaal en duurzaam produceren van groene energie. De zonneweide kan groene stroom opwekken voor het jaarlijks verbruik van 1.350 huishoudens. Een windmolen van 2 Megawatt is goed voor het jaarlijks verbruiks van 1.800 huishoudens. Zo wordt Haarlem steeds duurzamer.

Wilt u meedenken en meepraten? Lees meer onder het kopje Inspraak en meedenken.

Wat is een energielandschap?

Inspraak en meedenken

Zonneweide en windmolens

Lokaal eigenaarschap

Documenten

Projectpartners

Contact