Schipholpoort 40-100

Op de locatie Schipholpoort 40-100 staan 5 kantoorgebouwen. 3 gebouwen worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen ongeveer 600 huurappartementen (240 sociaal, 240 middel duur, 120 overig). Ook komen er voorzieningen. Projectperiode: 2019 tot 2024.

Actueel

Eind december 2019 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld voor dit project. Hiermee zijn de kaders voor het bouwproject bepaald. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het project. Na dit onderzoek wordt een stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld.

Startnotitie (onder besluitpunt 16)

Inspraak en meedoen

De wijkraad Europawijk is geïnformeerd over de plannen. Als het stedenbouwkundig programma van eisen is gemaakt, wordt voor alle belanghebbenden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Inspreken is dan ook mogelijk.

Projectpartners

Projectontwikkelaar: Entree Haarlem B.V.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer S. (Sander) van Schagen. Voor vragen kunt u hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.