Herstructurering Scheepmakerskwartier

Bij Molen de Adriaan, direct aan 't Spaarne, wordt gebouwd aan een nieuwe wijk: het Scheepmakerskwartier. Aan het Spaarne worden in verschillende fases woningen, een autovrije kade, havenvoorzieningen en een passantenhaven naast molen De Adriaan gebouwd. De eerste fase is afgerond. 

Planning

Fase 1 is afgerond

In fase 2 wordt de rest van het plangebied ontwikkeld tot de spoordijk. Fase 2 wordt in 2 stappen uitgevoerd: fase 2A en 2B.

Fase 2A

Voor fase 2A heeft de gemeente een realisatieovereenkomst afgesloten met ontwikkelaar Aan het Spaarne B.V. Aan het Spaarne B.V. heeft een stedenbouwkundig plan ontworpen (zie bij Documenten) en een ontwerp-uitwerkingsplan. De bouw start in het voorjaar van 2017.

Lees meer op www.descheepmaker.nl

Fase 2B

Voor fase 2B is een overeenkomst afgesloten met ontwikkelaar De Scheepmaker B.V. Ook voor deze fase is er een stedenbouwkundig plan ontworpen en een ontwerp-uitwerkingsplan opgesteld.

Het ontwerp-uitwerkingsplan Scheepmakerskwartier fase 2B en het ontwerpbesluit hogere waarden, met de bijbehorende stukken, kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Documenten

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer P Tobben. Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom dit project? Neem dan contact met hem op via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

De ontwikkeling van fase 2A is een project van Aan het Spaarne B.V.

De ontwikkeling van fase 2B is een project van De Scheepmaker B.V. Voor vragen of interesse in een woning kunt u terecht op de website www.descheepmaker.nl.