Schalkwoud

Vastgoedeigenaren en de gemeente werken samen aan de transformatie van het voormalige kantorengebied tussen Schalkstad en het Spaarne Gasthuis. Dit gebied met veel leegstaande kantoorruimte wordt een aantrekkelijk, levendig en groen woonwerkgebied. Met de naam ‘Schalkwijk Midden’ of 'Schalkwijk, stad tussen de bomen'.

Actueel

Op 20 juli 2017 heeft de raad het ontwikkelkader Schalkwijk Midden, de nieuwe identiteit en ‘Werkwijze ontwikkelkader + plotregels’ vastgesteld. De uitwerking hiervan staat in het vastgestelde Handboek inrichting ‘Schalkwoud, stad tussen de bomen’. Zie hiervoor het kopje 'documenten'.

De afspraken met grondeigenaren staan in de overeenkomst Ontwikkelstrategie Schalkwijk Midden.

Planning

Op 4 oktober 2017 heeft een aantal eigenaren met 72% grondeigendom de overeenkomst Ontwikkelstrategie Schalkwijk Midden ondertekend. En er is er een Regieteam gestart. De planvorming is hiermee begonnen.

Eigenaren kunnen op basis van de overeenkomst en het ontwikkelkader een aanvraag voor een omgevingsvergunning (met bestemmingsplanwijziging) indienen.

Het Regieteam let daarbij op de samenhang tussen de afzonderlijke plannen. Begin 2019 worden de eerder betrokkenen (zoals de wijkraden) bijgepraat.

Documenten

Planning

Realisatie vindt gefaseerd plaats. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2018 gestart wordt met de eerste herontwikkeling in het gebied. De laatste ontwikkeling van Schalkwoud wordt verwacht in 2022.

De inrichting van het openbaar gebied vindt aansluitend aan de ontwikkeling van de plots plaats. De ontwerpen voor inrichting van het openbaar gebied worden aan het college van B en W ter besluitvorming voorgelegd.
 

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de mevrouw L. van der Breggen. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.