Schalkwijk aan Zet

Schalkwijk aan Zet is een experiment met het overdragen van zeggenschap en budget aan bewoners. Omdat bewoners zelf wel weten wat er moet gebeuren om hun wijk mooier, veiliger, duurzamer of gezelliger te maken. Schalkwijk is experimentgebied voor 2020 en 2021. Alle bewoners van Schalkwijk van 18 jaar en ouder mogen in 2020 en 2021 70.000 euro verdelen over plannen uit de wijk.

Het 1e experiment zou op 21 maart 2020 van start gaan. Door de coronacrisis is dit uitgesteld tot na de zomer. Zodra de startdatum bekend is, leest u dat hier. Wilt u straks ook een idee voor Schalkwijk op de website plaatsen? Hieronder leest u alvast de belangrijkste informatie.

Hoe dient u een plan in?

U dient uw plan straks in op de website www.haarlem.nl/schalkwijkaanzet. Deze website gaat open zodra een nieuwe startdatum is vastgesteld. Bedenk alvast een pakkende naam, een korte beschrijving in 3 zinnen, een korte duidelijke toelichting, op welke plek het idee moet worden gerealiseerd, en wat daarvoor aan hulp en geld nodig is. Heeft u een geweldig idee maar weet u niet zo goed hoe u dat moet opschrijven? Na de zomer hebben we in alle wijken van Schalkwijk spreekuren. Daar zitten mensen klaar, die helpen om het idee uit te werken en op de website te zetten.

Spelregels

 • Iedereen met hart voor Schalkwijk kan een plan indienen: bewoners, mensen die in Schalkwijk werken of naar school gaan, of er vrienden of familie hebben. Je leeftijd maakt niet uit.
 • Uw plan is voor Schalkwijk (een buurt daarbinnen of een specifieke locatie in de wijk) en komt ten goede aan de bewoners van de wijk.
 • Uw plan draagt bij aan één van deze thema’s:

  • Elkaar ontmoeten
  • Op straat en groen
  • Duurzaamheid.

 • Er is een budget van in totaal € 70.000,- voor heel Schalkwijk beschikbaar. Maar hoe meer plannen voor Schalkwijk kunnen worden gerealiseerd, hoe liever. Plannen in alle prijsklassen zijn daarom zeer gewenst.
 • Een plan moet minstens 50 likes halen om door te gaan naar de volgende ronde: de haalbaarheidscheck door de gemeente.
 • De gemeente toetst de plannen op haalbaarheid. De gemeente kan u vragen om uw plan na deze check aan te passen en u daarover adviseren.
 • Schalkwijkers van 18 jaar en ouder verdelen het geld over de plannen en bepalen zo welk(e) plan(nen) wordt/worden uitgevoerd.
 • Als uw idee wordt gekozen voert u uw plan zelf uit. Dat moet binnen 1 jaar. De gemeente ondersteunt waar nodig.

Tijdschema

De eerste editie van Schalkwijk aan Zet start na de zomervakantie van 2020. Zodra meer bekend is vindt u hier de exacte data.

Spreekuren

Om u te ondersteunen bij het bedenken en op het platform plaatsen van uw idee, of om u te helpen met liken en geld verdelen op de website, organiseert de gemeente tijdens het experiment in alle wijken van Schalkwijk spreekuren. Adressen en tijden vindt u tezijnertijd op deze website, op de folders en op het platform Schalkwijk aan Zet. 

Heeft u nu al vragen? Stuur een mail naar schalkwijkaanzet@haarlem.nl en we antwoorden u zo snel mogelijk.