Schalkwijk aan Zet

Schalkwijk aan Zet is een experiment met het overdragen van zeggenschap en budget aan bewoners. Omdat bewoners zelf wel weten wat er moet gebeuren om hun wijk mooier, veiliger, duurzamer of gezelliger te maken. Schalkwijk is experimentgebied voor 2020 en 2021. 

In september en oktober 2020 kon u op de website www.schalkwijkaanzet.nl een idee plaatsen of ideeën liken. Daarna werden de plannen met 50 likes of meer getoetst op haalbaarheid. Maar liefst 94 plannen werden ingediend. 73 daarvan kregen 50 likes of meer. Daarvan gingen er 53 door naar de laatste fase: de stemronde.

Schalkwijkers van 18 jaar en ouder konden tot en met 13 december 2020 € 70.000 verdelen over de plannen die door de haalbaarheidscheck zijn gekomen. Zij kregen daarvoor een persoonlijke code thuisgestuurd.

Op 18 december 2020 is bekend gemaakt welke plannen de Schalkwijkers hebben gekozen. De uitslag is te vinden op www.schalkwijkaanzet.nl.
De makers van de gewonnen plannen hebben tot 1 januari 2022 de tijd om hun plan uit te voeren.