Schalkwijk aan Zet

Schalkwijk aan Zet is een experiment met het overdragen van zeggenschap en budget aan bewoners. Omdat bewoners zelf wel weten wat er moet gebeuren om hun wijk mooier, veiliger, duurzamer of gezelliger te maken. Schalkwijk is experimentgebied voor 2020 en 2021. Alle bewoners van Schalkwijk van 18 jaar en ouder mogen in 2020 en 2021 70.000 euro verdelen over plannen uit de wijk.

Schalkwijk aan Zet gaat op 19 september 2020 van start. U kunt dan op de website www.schalkwijkaanzet.nl uw idee plaatsen.  Hieronder leest u alvast de spelregels.

Hoe dient u een plan in?

U dient uw plan straks in op de website www.haarlem.nl/schalkwijkaanzet. De website gaat open op 19 september 2020. Bedenk alvast een pakkende naam, een korte beschrijving in 3 zinnen, een korte duidelijke toelichting, op welke plek het idee moet worden gerealiseerd, en wat daarvoor aan hulp en geld nodig is. Heeft u een geweldig idee maar weet u niet zo goed hoe u dat moet opschrijven? U kan na de zomervakantie contact met ons opnemen via schalkwijkaanzet@haarlem.nl. We kijken dan hoe we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Spelregels

 • Iedereen met hart voor Schalkwijk kan een plan indienen: bewoners, mensen die in Schalkwijk werken of naar school gaan, of er vrienden of familie hebben. Je leeftijd maakt niet uit.
 • Uw plan is voor Schalkwijk (een buurt daarbinnen of een specifieke locatie in de wijk) en komt ten goede aan de bewoners van de wijk.
 • Uw plan draagt bij aan één van deze thema’s:

  • Elkaar ontmoeten
  • Op straat en groen
  • Duurzaamheid.

 • Er is een budget van in totaal € 70.000,- voor heel Schalkwijk beschikbaar. Maar hoe meer plannen voor Schalkwijk kunnen worden gerealiseerd, hoe liever. Plannen in alle prijsklassen zijn daarom zeer gewenst.
 • Een plan moet minstens 50 likes halen om door te gaan naar de volgende ronde: de haalbaarheidscheck door de gemeente.
 • De gemeente toetst de plannen op haalbaarheid. De gemeente kan u vragen om uw plan na deze check aan te passen en u daarover adviseren.
 • Schalkwijkers van 18 jaar en ouder verdelen het geld over de plannen en bepalen zo welk(e) plan(nen) wordt/worden uitgevoerd.
 • Als uw idee wordt gekozen voert u uw plan zelf uit. Dat moet binnen 1 jaar. De gemeente ondersteunt waar nodig.

Tijdschema

U kunt uw plan indienen tussen 19 september en 18 oktober. Schalkwijkers kunnen de plannen tussen 19 september en 25 oktober liken.Tussen 26 oktober en 16 november doet de gemeente een haalbaarheidscheck op de plannen die 50 of meer likes hebben gekregen.
Schalkwijkers van 18 jaar en ouder kunnen tussen 20 november en 11 december een budget van 70.000 euro verdelen over de plannen die door de haalbaarheidscheck komen.
In de week voor de kerstvakantie worden de gekozen plannen bekend gemaakt. De plannenmakers hebben tot 1 januari 2022 de tijd om hun plan uit te voeren.

Spreekuren

Om u te ondersteunen bij het bedenken en op het platform plaatsen van uw idee, of om u te helpen met liken en geld verdelen op de website, organiseert de gemeente tijdens het experiment in alle wijken van Schalkwijk spreekuren. Adressen en tijden vindt u tezijnertijd op deze website, op de folders en op het platform Schalkwijk aan Zet. 

Heeft u nu al vragen? Stuur een mail naar schalkwijkaanzet@haarlem.nl en we antwoorden u zo snel mogelijk.