Schalkwijk aan Zet

Schalkwijk aan Zet is een experiment met het overdragen van zeggenschap en budget aan bewoners. Omdat bewoners zelf wel weten wat er moet gebeuren om hun wijk mooier, veiliger, duurzamer of gezelliger te maken. Schalkwijk is experimentgebied voor 2020 en 2021. Alle bewoners van Schalkwijk van 18 jaar en ouder mogen in 2020 en 2021 70.000 euro verdelen over plannen uit de wijk.

In september en oktober 2020 kon u op de website www.schalkwijkaanzet.nl een idee plaatsen of ideeën liken. Op dit moment checkt de gemeente Haarlem alle ingediende plannen. Daarna volgt de budgetteringsronde.

Haalbaarheidscheck

Budgetteringsronde