Schalkstad: Schalkwijk

Het winkelcentrum Schalkwijk is momenteel in de verkoop om de komende jaren in fases vernieuwd te worden tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. De nieuwbouwplannen van de eerste fase van Schalkstad dragen bij aan een verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving van het winkelcentrum. Er komen andere functies bij en de buitenruimte wordt vernieuwd. In deze fase gaat het om de drie bouwlocaties Floridaplein, de Nicepassage en het noordelijk deel van Andalusië. Op het Floridaplein komen winkels, horeca, een parkeergarage en nieuwbouwwoningen. Daartegenover, in de Nicepassage, komen een bioscoop, horeca en winkels. Schalkwijk krijgt met deze ontwikkelingen een levendig en multifunctioneel stadshart. Dit in een unieke samenwerking tussen de gemeente en vereniging van eigenaren.

De afgelopen tijd is gezocht naar een ontwikkelaar. De aanbesteding van het Floridaplein is juli 2017 afgerond. Na een aanbestedingsprocedure van ongeveer 9 maanden heeft gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM de winnende inschrijving ingediend. De ontwikkeling is aan AM gegund onder voorbehoud dat de grondverkoop wordt goedgekeurd door het gemeentebestuur. Ook is er na gunning een wettelijke bezwarentermijn van 30 dagen. Deze termijn moet afgewacht worden. Als de gemeenteraad in september akkoord gaat met de grondverkoop, kan de gemeente eind 2017 starten met het bouwrijp maken van de grond, te beginnen met het verleggen van kabels en leidingen en het riool van het Florida- en Californiëplein. Naar verwachting kan AM de bouw starten in de tweede helft van 2018.

Betrokken partijen

Programma

Ontwikkelingen in de nabije omgeving

Meer informatie

Contact

Terug naar gebiedsontwikkelingoverzicht