Sampling en flyeren

Wilt u voor reclamedoeleinden voorwerpen, reclamemonsters of ander materiaal onder het publiek (laten) verspreiden? Dan gelden er voorwaarden en algemene regels. Voor sampling of flyeren hoeft u geen ontheffing aan te vragen.

Voorwaarden

Het is toegestaan:

 • pamfletten aan te bieden
 • te flyeren voor goede doelen
 • een straatenquête te houden

U mag handelsreclame uitdelen, zoals:

 • verzorgingsartikelen (bijv. tubetjes tandpasta, zeepjes)
 • schrijfmateriaal (bijv. ballpoints)
 • cosmetica (bijv. flesjes met parfum)
 • gadgets (bijv. sleutelhanger, speelgoed)

Het is niet toegestaan de volgende producten te verspreiden:

 • folders, flyers, stickers en andere soortgelijke reclame-uitingen van papier, karton, kunststof of andere bedrukte materialen
 • (on)verpakte direct te gebruiken etenswaren (zakjes chips, rolletjes snoep, frisdrankbekertjes, ijsjes etc).

Algemene regels uitdelen handelsreclame

 • er worden geen folders, flyers, stickers, en andere soortgelijke reclame-uitingen van papier, karton, kunststof of andere bedrukte materialen uitgedeeld.
 • er worden geen verpakte of onverpakte, direct nuttigbare etenswaren (zoals zakjes chips, rolletjes snoep, colabekertjes, ijsjes etc.) uitgedeeld.
 • er mag niet uitgedeeld worden vóór horecagelegenheden (inclusief terrassen) of voor winkels die hetzelfde product verkopen.
 • er mag niet uitgedeeld worden in de buurt van (week)markten of op een evenemententerrein.
 • u moet er voor zorgen dat er geen afval op straat terechtkomt afkomstig van de promotieactie. Als dit toch gebeurt, moet u dit afval binnen een straal van 200 meter rond de uitdeelplek onmiddellijk verwijderen. Ook eventueel afval wat ontstaat na afloop van de promotieactie moet door u verwijderd worden.
 • de openbare orde en veiligheid mogen niet in het gedrang komen, de doorloop voor het publiek wordt niet gehinderd en de producten worden niet opgedrongen aan het publiek.
 • er wordt tijdens de actie geen muziek of anderszins geluid geproduceerd of versterkt.
 • er mogen maximaal drie medewerkers producten uitdelen, gedurende maximaal 1 dag.
 • de medewerkers die producten uitdelen mogen niet langer dan vijf minuten stilstaan op een plek.
 • de medewerkers op straat moeten een machtiging hebben van het bedrijf waarvoor de producten worden uitgedeeld of fondsen worden geworven.
 • er mogen niet meer dan drie bedrijven op één dag samples uitdelen in dezelfde straat.
 • alle aanwijzingen van toezichthouders, politie en brandweer in het belang van de openbare orde en veiligheid moeten direct worden opgevolgd.
 • er mag geen vaste plek worden ingenomen met bijvoorbeeld een wagen of een kraam. Wilt u toch een vaste plek innemen? Dan heeft u mogelijk een tijdelijke standplaatsvergunning nodig.
 • Als u een voertuig met voorraad neerzet op een parkeerplaats, dan moet u parkeergeld betalen. In sommige gevallen heeft u een tijdelijke parkeervergunnig nodig.

Samplen bij winkelcentrum of station

Als u wilt samplen in een overdekt winkelcentrum of stationshal dan hebt u toestemming nodig van de eigenaar.