Samen voor elkaar

Het huidige systeem van maatschappelijke ondersteuning en activering staat onder grote druk. In Nederland is er steeds minder geld voor professionele ondersteuning en begeleiding, terwijl de behoefte daaraan juist groeit. Er is een ander systeem nodig waarbij de overheid er enerzijds naar streeft om verbeteringen door te voeren en anderzijds een groter beroep doet op de burger, op de professionele partners, op solidariteit en zorgen voor elkaar. In Haarlem maken we met elkaar de stad; als inwoners, opvoeders, kinderen, jongeren, ouderen, ondernemers, sociaal-maatschappelijke organisaties en als gemeente. We zijn er samen voor elkaar.

Sociaal Wijkteams

In Haarlem zijn 8 Sociaal Wijkteams actief.

Heeft u behoefte aan ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam uit uw buurt. Ook als u zich zorgen maakt om een van uw buren, kunt u natuurlijk zelf in gesprek gaan, of dit signaleren bij het Sociaal Wijkteam.

Sociaal Wijkteams

Wat betekent 'samen voor elkaar' voor Haarlemmers?

De gemeente spreekt een ieder aan op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Bovendien neemt de gemeente Haarlemmers minder bij de hand en stimuleert ze om ook verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg aan anderen. Dit denken is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Haarlemmers hebben regie over hun eigen oplossing; wat kunnen zij wel (eigen kracht)
  • Haarlemmers kunnen, al dan niet met hulp, zelfstandig blijven functioneren (zelfredzaamheid)
  • Haarlemmers doen mee vanuit de eigen mogelijkheden en vanuit wederkerigheid (actief burgerschap).

De gemeente biedt een goede basisinfrastructuur om Haarlemmers in staat te stellen zelf de touwtjes in handen te houden, zelfstandig te kunnen blijven functioneren en anderen te helpen. Voor mensen die tijdelijk de regie over hun leven kwijt zijn, is er maatwerk. Er is een vangnet voor de meest kwetsbaren.

Iets doen voor een ander

Als voetbalcoach een jeugdteam begeleiden, een middag de zorg overnemen van iemand met een demente vrouw, sportmaatje van iemand met een verstandelijke beperking. U kunt op vele manieren iets doen voor een ander. Wilt u graag als vrijwilliger aan de slag, neem dan eens contact op met het Vrijwilligerscentrum Haarlem. Zij hebben honderden vacatures voor onbetaald werk en er is vast iets bij dat bij u past. Medewerkers van het Vrijwilligerscentrum kunnen u informeren over de verschillende organisaties en over uw rechten en plichten. Kijk op www.haarlemvoorelkaar.nl.

Wilt u zich niet vastleggen maar liever zo nu en dan iets doen voor een ander? Dan is BUUV misschien meer iets voor u. BUUV is de vrijwillige buurtmarktplaats voor en door Haarlemmers. Het gaat om dagelijkse dingen zoals het uitlaten van de hond, een lift naar de dokter of hulp in de tuin. Vaak gaat het om eenmalige klusjes. Op een BUUV-prikbord bij u in de buurt, op de website, telefonisch of samen met een BUUV-bemiddelaar kunt u een vraag stellen of uw diensten aanbieden. Kijk op haarlem.buuv.nu.