Samen maken we de stad

Praat en denk mee over de ontwikkeling en toekomst van Haarlem. 
Onderstaand een overzicht van de actuele participatiemogelijkheden van de gemeente Haarlem. 
Per onderwerp leest u hoe en tot wanneer u kunt reageren.

fietser bij Grote Markt Haarlem

Mobiliteitsbeleid

Haarlem staat voor een zogenaamde mobiliteitstransitie: we moeten vaker gebruikmaken van andere vormen van vervoer zodat de auto een minder prominentere rol krijgt. Denkt u mee?

Geef uw reactie
fietser bij Grote Markt Haarlem

Veilig op weg in Haarlem

Het verkeersveiligheidsbeleid is onderdeel van het Mobiliteitsbeleid. In dit beleid is uitgewerkt wat nodig is op het gebied van verkeersveiligheid. Met als doel iedereen die deelneemt aan het verkeer, moet veilig thuis kunnen komen.

Geef uw reactie

Omgevingsvisie

Onze stad groeit. Steeds meer mensen willen er wonen, werken en recreëren. Maar met die groei komen we ook voor nieuwe uitdagingen te staan.

Denk mee
Impresssie schets Haarlem Nieuw-Zuid

Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

Op de Schipholweg, ter hoogte van de Europaweg, komt een vitaal, stedelijk knooppunt waar openbaar vervoer, wonen, werken en nieuwe voorzieningen, zoals winkels, bij elkaar komen. Dat betekent een grote kwaliteitsverbetering voor de stad op deze plek.

Geef uw reactie

Cultuurplan

We werken aan een nieuw cultuurplan voor de periode 2022-2028. Met dit plan werken zorgen we ervoor dat Haarlem een bruisende cultuurstad blijft met een rijk en gevarieerd kunst- en cultuuraanbod voor iedereen.

Naar cultuurplan

Stationsgebied

De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland willen ervoor zorgen dat het stationsgebied een goed functionerend knooppunt voor het openbaar vervoer blijft.

Denk mee

Zijlweg

Eén van de gebieden die we willen ontwikkelen is de Zijlweg en omgeving. We willen ongeveer 600 woningen toevoegen in dit gebied. En ruimte maken om te werken. Ook willen we de openbare ruimte verbeteren. Dit doen we door meer voorzieningen en groen.

Praat mee

Orionzone

In de omgeving Orionweg en Planetenlaan ziet de gemeente kans om 600 woningen toe te voegen. De gemeente gaat hiervoor in de komende maanden spelregels opstellen waaraan toekomstige bouwplannen zullen worden getoetst; een ontwikkelvisie. Graag horen wij wat u daarbij belangrijk vindt.

Naar Orionzone
Mijn Meerwijk kaart

Toeristische koers

De gemeente Haarlem stelt binnenkort een Toeristische koers op. Hieruit moet een duidelijke richting komen hoe Haarlem kan profiteren van de positieve effecten van toerisme. Maar ook hoe de stad leefbaar blijft.

Geef uw reactie
Schalkwijk aan Zet

Schalkwijk aan Zet

Bewoners weten zelf vaak heel goed wat hun wijk leuker, groener of energiebewuster zou maken. In Schalkwijk begint daarom binnenkort een experiment waarin inwoners zelf bepalen aan welke plannen ze een budget van in totaal 70.000 euro willen uitgeven. Schalkwijk is aan zet!

Doe mee

Omgevingsvisie

Onze stad groeit. Steeds meer mensen willen er wonen, werken en recreëren. Maar met die groei komen we ook voor nieuwe uitdagingen te staan.

Denk mee

Meer onderwerpen